UNIZO Freelancers Focus-rapport: Freelancers stijgen in aantal en boeren goed

Amper 2 % zou liever werknemer zijn, 63 % wil nadukkelijk freelancer blijven en 19 % hoopt zelfs personeel te kunnen aanwerven.

Het gaat goed met de freelancers in ¨Vlaanderen blijkt uit een UNIZO-enquête via Checkmarket. Hun aantal ging er het afgelopen jaar andermaal op vooruit, met 9 %. En ze blijken ook behoorlijk te boeren. 56 % verdient heel goed tot behoorlijk zijn boterham. Veruit de meeste freelancers klinken overigens tevreden over de keuze die ze maakten. Slechts 2 % zou liever in een werknemersstatuut werken, terwijl 63 % nadrukkelijk actief wil blijven als freelancer en 19 % zelfs hoopt binnen afzienbare tijd personeel in dienst te nemen. Dit, en veel meer, blijkt uit het jaarlijkse Freelancer Focus-rapport van UNIZO en Graydon.

Download hier het volledige rapport.

Doorheen het jaar en vooral tijdens de 'Week van de Freelancer', helpt UNIZO freelancers met info en advies, met praktische webinars en netwerkactiviteiten... via haar 'Love To Be Free'-freelancerswerking. Voor het volledige aanbod kijk op

www.weekvandefreelancer.be.