UNIZO Haacht overhandigde gemeente rapport voor haar lokale economie-beleid

De 'gemeenteradar' van UNIZO geeft een beeld van het beleid inzake lokale economie, enerzijds door de ogen van het gemeentebestuur en anderzijds zoals gepercipieerd door de lokale ondernemers.

Hieruit blijkt dat de gemeente Haacht het zeker niet slecht doet. Alleen is er op bepaalde terreinen wel een grote discrepantie tussen het aanvoelen van de gemeente en de perceptie van de ondernemers. 

UNIZO gemeente Haacht

Deze punten werden besproken met Nico Bogaerts, de schepen voor lokale economie, die zich engageerde om op basis hiervan een aantal actiepunten uit te werken. Het rapport biedt immers een aantal concrete aanknopingspunten om zo verder te timmeren aan het gemeentelijk lokale economie-beleid in Haacht.