UNIZO na vernietiging omgevingsvergunning shoppingcomplex Kampenhout-Sas: "Nu in overleg tot duurzamer project komen dat past in de omgeving"

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel reageert tevreden op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning te vernietigen voor het geplande shoppingcomplex aan Kampenhout-Sas. “Met ons beroep tegen die vergunning, vorig jaar, wilden en willen we allerminst het signaal geven dat hier níets mag komen”, benadrukt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “We vragen alleen dat hier een project komt dat duurzamer is en meer in evenwicht met de omgeving dan wat nu op tafel ligt. We gaan hierover volgende maand opnieuw in constructief overleg met de stakeholders."

Volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel is het aandeel klassieke retail in het huidige project veel te groot, met bijzonder negatieve gevolgen voor de bestaande handel in de omliggende kernen. “Zeker sinds de uitbraak van corona is de druk op de klassieke retail nóg groter geworden, wat naar verwachting zal leiden tot nog meer leegstand, ten koste van gemeentekernen, die we net maximaal moeten versterken, door er zoveel mogelijk functies samen te brengen”, aldus nog Elke Tielemans van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. Nog volgens UNIZO zou het project in zijn huidige vorm ook een bijzonder negatieve impact hebben op de mobiliteit, zeker in combinatie met de bestaande concentratie van baanwinkels in de onmiddellijke omgeving.

Om al die redenen is de vernietiging van de omgevingsvergunning volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel een goede zaak. “We kunnen nu een bladzijde omslaan en met open vizier in overleg gaan de projectontwikkelaar en alle andere stakeholders, over een alternatief project dat wél in de omgeving past en er een grote meerwaarde biedt", besluit UNIZO-directeur Elke Tielemans.

Meer weten? Contacteer Sofie Vanhout, communicatieverantwoordelijke UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel,
Telefoon: 0471/85 84 54, e-mail: sofie.vanhout@unizo.be.