UNIZO n.a.v. campagne 50 jaar sociale zekerheid zelfstandigen: "Naar gelijkwaardige bescherming"

Vandaag lanceren minister van Zelfstandigen en KMO's, Denis Ducarme, en administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen de campagne 'Happy Independent's Year', in aanwezighed van Zijne Majesteit de Koning en eerste minister Charles Michel. Aanleiding voor dit feestelijke event is de 50ste verjaardag van het sociaal statuut zelfstandigen. UNIZO breekt als partner van het event andermaal een lans voor een verbetering van het sociaal statuut zelfstandigen.

"Zelfstandige ondernemers verdienen meer maatschappelijke waardering voor hun bijdrage die ze leveren aan de samenleving. En die waardering moet ook tot uiting komen in een degelijke sociale bescherming", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  "Daarom dringen we aan op een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen, met als eerste prioriteit het optrekken van de pensioenen. Een mindere sociale bescherming voor zelfstandigen is absoluut niet langer verdedigbaar." In een UNIZO-bevraging van december vorig jaar daarover, waaraan bijna 3.000 zelfstandigen deelnamen, beaamde maar liefst 97 % de nood aan een beter sociaal statuut. Een maand eerder gaven ondernemers al een gelijkaardig signaal, in de UNIZO-enquête naar aanleiding van de 'Dag van de Ondernemer'. Daarin gaf 45 % aan bij aanvang te hebben getwijfeld over het al dan niet starten van een zaak, omwille van die mindere bescherming.

De zelfstandigen geven in de UNIZO-enquête zelf duidelijke prioriteiten aan. Zo wil 92 % in de eerste plaats een beter pensioen, gevolgd door meer bescherming bij arbeidsongeschiktheid (64 %). "Vanuit UNIZO willen we dan ook vooral inzetten op dat betere pensioen", aldus nog Danny Van Assche, "Realistisch gespreid in de tijd, om het betaalbaar te houden. Maar iedereen moet intussen wel beseffen dat we de druk op de ketel zullen houden, net zolang tot onze zelfstandigen van een echt gelijkwaardige sociale bescherming kunnen genieten."

Info: Bekijk hier de volledige resultaten van de UNIZO-enquête bij zelfstandigen over hun sociaal statuut.
 

 

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut