UNIZO over Beleidsverklaring premier Michel: "Positieve engagementen nu in concrete wetten gieten."

UNIZO reageert positief op de Beleidsverklaring van premier Michel, met daarin heel wat verwijzingen naar de voor KMO's gunstige maatregelen uit het Zomerakkoord. "De verbeterde competitiviteit en de gerealiseerde jobcreatie rechtvaardigen een optimistische toon", aldus Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zeker nu de kaap van één miljoen zelfstandigen in ons land is overschreden en duizend nieuwe ondernemers per maand de sprong wagen. Het komt er nu wel op aan de engagementen uit het regeerakkoord zo snel mogelijk te concretiseren in wetteksten."

Die wetteksten moeten ook effectief doen wat ze beloven, zonder  addertjes onder het gras, aldus nog UNIZO. "Zo moeten onze KMO's per saldo effectief beter worden van de lagere KMO-vennootschapsbelasting, ook na de invoering van compenserende maatregelen om de ingreep budgetneutraal te houden", waarschuwt Johan Bortier. Daarnaast houdt UNIZO de premier aan zijn belofte om het pensioenstelsel van de zelfstandigen progressief gelijk te schakelen met dat van werknemers en ambtenaren. Iets waar UNIZO al jarenlang actief, en met succes, voor ijvert.

UNIZO reageert verder positief op de door de premier beloofde 'doortastende maatregelen' om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen en om de groeiende mobiliteitsknoop te ontwarren. UNIZO wil hier alvast actief aan meewerken en zal hiertoe nieuwe bijkomende voorstellen lanceren.

UNIZO geeft de regering, naar aanleiding van deze Beleidsverklaring, "een goed rapport", maar houdt de premier daarbij wel aan zijn nadrukkelijk uitgesproken engagement om tot op de laatste minuut voor de verkiezingen voluit te blijven regeren. "Deze regering zal de beperkte tijd die haar nog rest absoluut nodig hebben om de vele uitdagingen die nog op de plank liggen tot een goed einde te brengen", besluit Johan Bortier.