UNIZO over gunstig advies NEO: "Ondernemers en omgeving dupe van ongeloofwaardige Overlegcommissie"

Gisteren bracht de Overlegcommissie een gunstig advies uit voor de aanvraag van het stedenbouwkundig attest van NEO. Zo wordt de rode loper verder uitgerold voor het shoppingcentrum rond het Koning Boudewijnstadion. UNIZO is niet verrast door dit positief advies. "Rechter en partij zitten hier immers samen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De Overlegcommissie bestaat enkel uit ambtenaren van de verschillende administraties van het Brussels gewest. Een onafhankelijk advies moet hier dus niet verwacht worden."

Wat wel verrast is de ondraaglijke lichtheid van het advies. "De Commissie stelt volkomen ongeloofwaardige en zelfs 'lachwekkende' voorwaarden", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Om de mobiliteitsimpact van het shoppingcentrum onder controle te houden, 'moeten de bezoekers gestimuleerd worden om met het openbaar vervoer te komen. En er moeten ook meer fietsenstallingen komen, dan het voorziene aantal'."

De Overlegcommissie stelt ook dat de verbindingsweg van de A12 door het Osseghempark de mobiliteitsproblemen zal oplossen. "Daaruit blijkt zwart op wit dat dit shoppingcentrum het vooral moet hebben van een optimale bereikbaarheid met de wagen", merkt Danny Van Assche op. De promotor zelf heeft dit meermaals als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld. Uit de voorwaarde die de Commissie oplegt, blijkt nu dus dat die autobereikbaarheid essentieel is. Dit gaat in tegen alle eerdere politieke verklaringen waarbij over de goede bereikbaarheid van het Heizelplateau via het openbaar vervoer, werd benadrukt, protesteert UNIZO. En de Brusselse politiek heeft zich reeds uitgesproken tegen deze nieuwe verbindingsweg door het park. Het valt af te wachten hoe de promotor en de politiek uit deze patstelling gaan komen.

Verder maakt de Commissie geen enkele kritische opmerking ten aanzien van het project op zich. Geen enkele bedenking in de meer dan 200 ingediende bezwaarschriften wordt weerlegd of in rekening genomen. UNIZO herinnert er aan dat alleen al het megalomaan shoppingcentrum van 70.000 m² de oorzaak zal zijn van permanente mobiliteitsproblemen. Wetende dat de combinatie van de evenementenzone met de huidige (en toekomstige) capaciteit van de Brusselse Ring al problematisch is, zal een shoppingcentrum zorgen voor een constante verkeersstroom die bij evenementen zal leiden tot complete stilstand.

Deze ‘Mall of Europe’ wordt door de strot van de Brusselaars en de Vlamingen geduwd, zonder dat ook maar één politicus kan, of zelfs wil, aantonen wat de meerwaarde hiervan is. "Dit project wordt door iedereen doodgezwegen omdat het onverdedigbaar is", besluit Danny Van Assche. UNIZO rekent op het voorschrijdend inzicht en gezond verstand van de Brusselse regering om het attest voor NEO niet af te leveren.