UNIZO over pensioenbetoging: "hervormingen zijn nodig, tijd voor inhoudelijk debat"

De vakbonden trekken vandaag door Brussel met een betoging tegen de pensioenhervormingen van de regering. Volgens de zopas afgeronde UNIZO-enquête over de vakbondsacties is er bij werkgevers weinig begrip voor de acties.

“Dat hoeft niet te verbazen als je weet dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige 856 euro per maand bedraagt, terwijl dat van een werknemer 1.200 euro en dat van een ambtenaar 2.600 euro bedraagt”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De maatregelen en voorstellen die tot langer werken willen komen, worden door de vakbonden als slecht en antisociaal afgeschilderd, terwijl ze noodzakelijk en verantwoord zijn als we een explosie van de pensioenuitgaven willen vermijden. Het is tijd voor een inhoudelijk debat over hoe we een evenwichtige pensioenhervorming kunnen bereiken, weg van polarisatie en betogingen."