UNIZO over schorsing milieuvergunning Uplace

"De enig mogelijke, logische beslissing"

In een eerste reactie noemt UNIZO de schorsing van de milieuvergunning voor Uplace "de enig mogelijke, logische beslissing"."We hebben altijd al gezegd dat de impact op de verkeersknoop er de afgelopen jaren alleen maar dramatischer op geworden is. De Raad van State erkent dit nu in haar arrest als een reële mogelijkheid", aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

 

In haar arrest spreekt de Raad van State zich niet uit over de grond van de zaak. De Raad acht de kans overigens heel klein dat er dit jaar nog een uitspraak ten gronde komt. Wel acht de Raad de kans reëel dat de verkeersomstandigheden sinds de opmaak van het milieueffectenrapport voor Uplace in 2010 aanzienlijk veranderd zijn. Om de kans op aanzienlijke en onomkeerbare schade door de start van de werken te voorkomen, schorst de Raad van State daarom de milieuvergunning, in afwachting van een uitspraak ten gronde. Dit arrest legt overigens ook een bom onder het milieueffectenrapport zélf waardoor er een geheel nieuw rapport zou moeten worden opgemaakt.

 

UNIZO-topman Karel Van Eetvelt wijst op de intussen nog lopende UNIZO-procedure tegen het Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Brusselse rand. "We zullen alle wettelijke middelen blijven uitputten om de bouw van Uplace tegen te houden", aldus nog Karel Van Eetvelt.