UNIZO over vernietiging stedenbouwkundige vergunning Uplace

"Laat dit het finale einde van het megashoppingcomplex betekenen."

UNIZO reageert tevreden op de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen om de stedenbouwkundige vergunning voor Uplace te vernietigen. Het heeft zich van bij de aanvang verzet tegen de inplanting van  dit  grootschalig shoppingcentrum.

Hoewel deze beslissing tot vernietiging een logisch gevolg is van de vernietigingsbeslissing van het GRUP, wijst UNIZO erop dat het een laatste duidelijke boodschap is aan de Vlaamse overheid dat dit project niet gewenst is. Het roept de Vlaamse overheid dan ook op om geen medewerking meer te verlenen aan volgende pogingen om alsnog tot een al dan niet afgeslankte versie van het shoppingcentrum te komen.

Vanuit dit oogpunt begrijpt UNIZO  dan ook niet waarom de Vlaamse overheid de opmaak van een nieuwe rechtsgrond voor het gebied gedelegeerd heeft aan de gemeente Machelen, die het project steeds door dik en dun heeft verdedigd.