UNIZO reikt Handmade in Belgium-label uit aan ambachtelijke onderneemster uit Brussel

https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_images/user_26547_images/Algemene_media/VLB/DSCF1118-1.jpg

https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_images/user_26547_images/Algemene_media/VLB/DSCF8597-1.jpg

 

Serie k'Nal - © Hade Quaghebeur

 

Met het authenticiteitslabel Handmade In Belgium wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Hun producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument. Met het HIB-label wil UNIZO de moderne en traditionele ambachtsman of -vrouw verenigen in een community.

Gisteren reikte Anton Van Assche (Coördinator UNIZO-werking Brussel) het label uit aan Hade Quaghebeur. Zij wordt zo UNIZO-ambassadeur van HIB.

Hade is architecte van opleiding en beschouwt haar juwelen als gebouwen-in-miniatuur. “Net als bij architectuur is materiaalgebruik en stabiliteit van de constructie belangrijk, moeten zaken uitgerekend worden, moet er nagedacht worden over de bruikbaarheid en draagbaarheid en is de esthetiek belangrijk.”, aldus Hade. Ze haalt haar inspiratie dikwijls uit vervallen industriële gebouwen.

Hade maakt out-of-the box juwelen uit edelmetaal vanuit een eigen atelier in hartje Brussel. Ze herdefinieert zuivere, geometrische elementen en komt zo tot een uitgepuurd en strak geheel. Dit resulteert dan ook in knappe auteurs- en themacollecties, maar ook kan u bij haar terecht voor juwelen op maat.

Meer weten over Hade? www.hadequaghebeur.be

Kenmerken om het HIB-label in ontvangst te mogen nemen, zijn onder meer:

 • De ambachtsman is zelfstandige in hoofdberoep in België.
 • Het maakproces gebeurt voor minstens 50% met de hand.
 • De ambachtsman beheerst zelf het volledige maakproces (van A tot Z).
 • Een substantieel deel van het assortiment is handgemaakt.
 • De ambachtsman creëert een uniek product met zijn ‘handtekening’.
 • Het maakproces betreft productie, restauratie of transformatie.
 • De ambachtsman werkt eerder op kleine schaal en streeft naar kwaliteit.
 • De ambachtsman is zich goed bewust van zijn materiaalkeuze/grondstoffen.

Meer informatie? Contacteer Savanna Fonteijn: 016/28.44.44 - savanna.fonteijn@unizo.be

Hade Quaghebeur op Facebook

 

 

UNIZO décerne le label "Handmade in Belgium" à une femme d'affaire artisanale de Bruxelles

Avec le label d'authenticité Handmade In Belgium, UNIZO veut mettre en avant les fabricants de produits authentiques et traditionnels de qualité. Leurs produits font une différence pour les consommateurs d'aujourd'hui. Avec le label HIB, UNIZO veut unir l'artisan moderne et traditionnel dans une communauté.

Hier, Anton Van Assche (Coordinateur UNIZO à Bruxelles) a présenté le label à Hade Quaghebeur. Elle devient ainsi ambassadeur UNIZO de HIB.

Hade est architecte de formation et considère ses bijoux comme des bâtiments miniatures. "Tout comme pour l'architecture, l'utilisation des matériaux et la stabilité de la structure sont importantes, les choses doivent être calculées, la facilité d'utilisation et la durabilité doivent être prises en compte, et l'esthétique est importante ", explique Hade. Il s'inspire souvent de bâtiments industriels délabrés.

Hade fabrique des bijoux en métal précieux dans son propre atelier au cœur de Bruxelles. Elle redéfinit les éléments purs et géométriques pour créer un ensemble propre et tendu. Il en résulte de belles collections d'auteurs et thématiques, mais elle peut aussi vous fournir des bijoux sur mesure.

En savoir plus sur Hade Quaghebeur? www.hadequaghebeur.be

Les caractéristiques pour recevoir l'étiquette HIB incluent:

 • L'artisan est indépendant dans son activité principale en Belgique.
 • Au moins 50 % du processus de fabrication se fait à la main.
 • L'artisan lui-même contrôle l'ensemble du processus de fabrication (de A à Z).
 • Une grande partie de l'assortiment est faite à la main.
 • L'artisan crée un produit unique avec sa "signature".
 • Le processus créatif implique la production, la restauration ou la transformation.
 • L'artisan travaille plutôt à petite échelle et recherche la qualité.
 • L'artisan est bien conscient de son choix de matériaux/matières premières.

Plus d'informations? Contactez Savanna Fonteijn: savanna.fonteijn@unizo.be

Hade Quaghebeur sur Facebook