UNIZO roept op om openbare werken nu maximaal uit te voeren om latere hinder te vermijden

Het is nu rustig op straat. Door de coronamaatregelen zijn heel wat ondernemingen verplicht gesloten. Anderen hebben zelf noodgedwongen de deuren moeten dichtdoen door een gebrek aan opdrachten, uit veiligheidsoverwegingen of door afwezigheden bij hun personeel.

"Dit is hét moment om openbare werken uit te voeren", roept Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel op.

UNIZO dringt er bij bouwheren, nutsmaatschappijen en andere betrokken actoren op aan om nu werk te maken van openbare werken. In de eerste plaats is deze oproep gericht op stilgelegde en geplande werken in handelskernen en winkelstraten, waar momenteel alle horeca en heel wat andere zaken gesloten zijn. Maar ook grote werven op andere locaties worden best niet uitgesteld. De grote verkeersassen zijn vitaal voor onze samenleving en economie, en mogen niet bijkomend onder druk gezet worden bij een economische heropleving na de coronaperiode.

“Het verder uitvoeren van gestarte of geplande werken komt iedereen ten goede. Getroffen ondernemers en hun klanten worden bij de opheffing van de coronamaatregelen best niet nog eens geconfronteerd met de overlast van wegenwerken. En de werven zelf zullen vandaag vlotter verlopen doordat er minder omgevingsfactoren zijn die hun werkzaamheden hinderen of vertragen.”

Er was de voorbije dagen heel wat onduidelijkheid over wat kan, mag en wenselijk is binnen de bouwsector. De meeste bouwbedrijven willen in deze crisistijd wel degelijk aan de slag blijven, maar de coronamaatregelen laten dit niet altijd toe. Zo kan de “sociale afstand” niet op elke werf gegarandeerd worden. Vanzelfsprekend moeten ook bij openbare werken alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden om het voor iedereen veilig en gezond te houden.

“Bouwactiviteiten in open lucht kunnen meestal wel doorgaan, zonder gevaar voor de volksgezondheid. De verplaatsing van en naar de werf mag hier niet het grote struikelblok zijn. Hier zijn creatieve oplossingen voor te bedenken.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Sofie Vanhout l Pers & Communicatie l sofie.vanhout@unizo.be l 0471 85 84 54

Meer over: Wegenwerken