UNIZO-studie gemeentelijke fiscaliteit: "Lokale belastingdruk nog verder verhoogd. We dringen aan op nieuw fiscaal pact."

De lokale belastingdruk op bedrijven is in de afgelopen legislatuur nog toegenomen ten opzichte van de periode daarvoor. Bovendien ontbreekt het aan transparantie over de diverse heffingen, die naargelang de gemeente enorm variëren. Dat blijkt uit een recente UNIZO-studie naar de belastingen in 13 centrumsteden en de stad Brussel. UNIZO dringt onder meer aan op een nieuw fiscaal pact, op meer transparantie over het gebruik van de belastingopbrengsten en de investeringen die ermee gerealiseerd worden, op de afschaffing van contraproductieve belastingen en minder administratieve rompslomp.

Lees meer...