UNIZO tevreden met goedkeuring Integraal Handelsvestigingsbeleid

Decreet noodzakelijk, maar ook gedragen: 108 gemeenten tekenden convenant Kernversterking

“De leegstand in onze Vlaamse stads- en gemeentecentra neemt toe. Niemand kan ontkennen dat dit het gevolg is van het toenemend aantal baanwinkels en de vele shoppingcentra buiten de stad. We kunnen het tij enkel keren door maximaal in te zetten op de versterking van onze kernen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

UNIZO drong dan ook lange tijd bij de Vlaamse regering aan om het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed te keuren. Dat decreet legt namelijk de focus op kernversterkend beleid en biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om winkelgebieden vast te leggen. Volgens UNIZO is het decreet noodzakelijk om onze steden en gemeenten leefbaar te houden. Het decreet is in elk geval gedragen door de steden en gemeenten. Zo tekenden tot op vandaag 108 gemeentebesturen het UNIZO-convenant Kernversterkend beleid. Door het convenant te tekenen, engageert een gemeente zich om samen met UNIZO te werken aan en te investeren in de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de kern.  Volgens UNIZO moet daarbij plaats zijn voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale ketenwinkels. Daarnaast moet er in kern ook ruimte zijn voor andere bedrijvigheid zoals diensten, kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, horeca en wonen. "Het feit dat zoveel steden en gemeenten zich scharen achter het belang van kernversterkend beleid, is een bewijs dat het decreet er geen dag te vroeg is. Ook onze Vlaamse steden en gemeenten zijn vragende partij", aldus UNIZO. 

Meer over: Kernversterking