UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel dient beroep in tegen shoppingcomplex op Kampenhout-Sas

Projectontwikkelaar MG Real Estate wil een shoppingcomplex ontwikkelen op de oude witloofveiling van Kampenhout-Sas. UNIZO Haacht & Boortmeerbeek tekenden eerder al bezwaar aan in het kader van het openbaar onderzoek eind vorig jaar. Nu de omgevingsvergunning een feit is en die nauwelijks rekening houdt met de ingediende bezwaren, dient UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel beroep in.

"Het project getuigt niet van een duurzame visie op ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het shoppingcomplex is niet in verhouding tot de omliggende kernen. Bovendien heeft de bestaande baanwinkelconcentratie nu al een nefaste invloed op het functioneren van de kernen in de omgeving en op de afwikkeling van het verkeer. Een megalomane aantrekkingspool zal dit fenomeen alleen maar erger maken." aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Het project druist volgens UNIZO in tegen de fundamenten van een duurzame ruimtelijke ordening en mobiliteit:

• Grootschalige shoppingcomplexen bevorderen geenszins het kernversterkend beleid

Gaat in tegen de Vlaamse visie op detailhandel

Het project is in strijd met de doelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) dat duurzame ontwikkelingen, nl. kernversterking en vermijden van perifere vestigingen, vooropstelt. Het voorliggende project is daar zeker geen voorbeeld van. Niet naar ruimtelijke invulling toe, noch naar toegankelijkheid voor de consument en al helemaal niet naar het versterken van kernwinkelgebieden en het bewerkstellingen van een duurzame mobiliteit.

Past niet in de provinciale ruimtelijke ordening

De Veilingsite van Kampenhout-Sas is gelegen in ‘dienstverleningsgebied’. Volgens UNIZO kan hier zowat enkel het voorziene zwembad onder ressorteren. Zuivere grootschalige detailhandelscomplexen horen thuis op detailhandelszones, zoals bepaald in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s). De clustering én afbakening van de bestaande handelszaken op de Mechelsesteenweg is hier reeds gebeurd en Kampenhout-Sas maakt daar geen deel van uit.

Ligt niet in lijn met de “bedrijvige kern”

UNIZO zet bovendien al jaren in op een kernversterkend beleid en lanceerde de “bedrijvige kern” als antwoord op de toenemende druk op de handelskernen. UNIZO ijvert hierbij voor een gezonde mix van diverse functies zoals wonen, werken, winkelen en ontspanning in de kern om de levendigheid en aantrekkingskracht ervan te blijven waarborgen. De netto vloeroppervlakte buiten de kern verdubbelen draagt hier niet toe bij en werkt zelfs kernontwrichtend.

• Mobiliteitsafwikkeling op een reeds verzadigd verkeersknooppunt

Verder is de mobiliteit een niet te verwaarlozen factor, gezien het al sterk verzadigde verkeersknooppunt van de Mechelsesteenweg en Haachtsesteenweg. Voor de afwikkeling van dit privé-project zijn dan ook grootschalige (publieke) investeringen nodig.

Een winkelcomplex genereert beduidend meer verkeer dan een witloofveiling. De op- & afritten van het terrein bevinden zich bovendien op een te korte afstand van de rotondes. Hierdoor worden files gecreëerd, zowel op de parking als op de aansluiting met de geplande turborotondes.

De turborotondes op zich zullen dan ook niet volstaan om de toenemende verkeersstroom op te vangen. Alleen een duurzame, integrale mobiliteitsvisie met concrete doelstellingen en een doortastende aanpak van de verkeersinfrastructuur voorafgaand aan de herinrichting van de site zal hierop een antwoord kunnen bieden.

Persinfo: Sofie Vanhout, communicatieverantwoordelijke UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, sofie.vanhout@unizo.be, 0471 85 84 54