UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept op tot stipte betalingen. Nog steeds wanbetaling bij één op tien facturen.

De betaalhygiëne tussen ondernemingen onderling (B2B) en tussen overheid en ondernemingen (G2B) gaat er algemeen op vooruit. Dat blijkt uit het betaalrapport dat Graydon opmaakte in samenwerking met UNIZO en UCM. Voor de kmo-bedrijven is dit goed nieuws, want in crisistijden is het cruciaal dat de overheden de ondernemingen zoveel mogelijk zuurstof geven. De slechte leerlingen in de klas zijn de Vlaamse en de Brusselse gemeenschap.

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: "Vanaf het tweede kwartaal 2021 worden er systematisch meer dan 70% van de facturen die Belgische bedrijven aan andere bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G) overmaken binnen de afgesproken termijnen betaald. Anderzijds worden nog steeds één op tien facturen te laat of in sommige gevallen niet betaald. In Vlaams-Brabant is dat bij 1 op 6 facturen waarmee onze provincie achteraan het peloton bengelt.”

 

Vanaf begin 2021 merken we in elke Vlaamse provincie een systematische verbetering van het betaalgedrag. Einde 2021 zien we het betaalgedrag van Oost- en West-Vlaamse bedrijven absolute recordniveaus bereiken. In Oost-Vlaanderen noteren we met een indexscore van 111,2 punten de hoogst gehaalde score ooit. In West-Vlaanderen en Limburg noteren we telkens een provinciaal record met een indexscore van respectievelijk 108,8 en 104,9 punten. Vlaams-Brabant blijft achter met een indexscore van 97,2. 

Elke Tielemans: “ De betaalhygiëne (B2B en G2B) in onze provincie moet heel wat beter. Na een dieptepunt eind 2020, merken we dat er stappen vooruit zijn gezet. Het is zaak om die trend nu aan te houden en snel het niveau van de andere provincies te evenaren of overtreffen.” 

“Wat het betaalgedrag van overheden (G2B) betreft, zien we grote verschillen”, stelt Eric Van den Broele, Director Research & Development bij Graydon. Federale overheidsdiensten betaalden eind 2021 74% van de toegestuurde facturen binnen de afgesproken termijn. Wat de regio’s betreft, betalen de Duitstalige en Waalse Gemeenschap nagenoeg perfect. De Brusselse ministeries (6.31 op 10) en de Vlaamse Gemeenschap (5,28 op 10), behoren bij de slechtste betalers. Provinciale overheden doen het in het algemeen goed. Bij de lokale besturen is dan weer werk aan de winkel. 

Deze cijfers geven een ander beeld dan de vaak zeer euforische eigen betaalrapporten van de federale en regionale overheden. Een reden hiervoor is dat dit betaalrapport enkel de betaling ten aanzien van ondernemingen in rekening neemt en niet betalingen ten aanzien van de banken, waarvan kan worden uitgegaan dat ze procentueel een groot aandeel van de openstaande schuld vertegenwoordigen en ook stipter worden betaald. Ook berekenen overheden vaak pas de betaaltermijnen vanaf het moment dat de factuur is opgenomen in het boekhoudsysteem en niet vanaf de ontvangstdatum van de factuur of de factuurdatum. 

Niet alleen hebben bedrijven elke euro cash nodig om de relance te realiseren, veel ondernemingen staan ook voor belangrijke transities, bijvoorbeeld op vlak van klimaat en duurzaam ondernemen. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel hamert er dan ook op dat kmo's altijd moeten kunnen rekenen op tijdige betalingen. 

Elke Tielemans: “De hoge energie- en grondstofprijzen leggen samen met de hoge loonkost  extra druk op ondernemers. Tijdens de coronacrisis hebben overheden extra inspanningen gedaan om facturen tijdig te betalen en hebben ze bewezen dat het kan. Onder de huidige omstandigheden vragen we om dit minstens aan te houden. Kmo’s hebben meer dan ooit nood aan vlotte betalingen om cashproblemen en in het slechtste geval een faillissement te voorkomen.” 

Sinds 1 februari 2022 is de wet op de maximale betalingstermijnen van toepassing. Een dossier dat UNIZO op de kaart zette en eindelijk gerealiseerd ziet. “Er waren verschillende achterpoortjes die toelieten dat de maximale betaaltermijn van 60 dagen alsnog verlengd werd. Zo werd vaak quasi automatisch een extra  controletermijn van 30 dagen toegevoegd aan de betaaltermijn,  werden eenzijdige afspraken afgedwongen rond de factuurdatum en werd er weken getalmd met het aanleveren van boekhoudkundige informatie nodig voor de opmaak van de factuur. De nieuwe wet sluit nu die achterpoortjes. Zaak is nu om een controle en strikte handhaving te voorzien, zodanig” aldus Elke Tielemans.

 

Het volledige betaalrapport kan u hier downloaden.

 

Meer weten? 

Gerrit Budts – persverantwoordelijke UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel a.i.
GSM 0479/ 732 893 | gerrit.budts@unizo.be