UNIZO vraagt duidelijke communicatie en circulatiemaatregelen in de omgeving van brug Humbeek-Sas

Deze morgen stortte, als gevolg van een aanvaring, de Brug Humbeek-Sas in. Dit heeft onmiddellijk enorme gevolgen voor de scheepvaart van en naar de Haven van Brussel alsook het vervoer om en rond de handelszaken en bedrijfsterreinen langs het kanaal. 

UNIZO stelt vast dat de Vlaamse Waterweg onmiddellijk actie ondernam om de schade en de nodige  herstellingswerken op te meten. Logischerwijze wordt daarbij prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de doorvaart voor schepen richting en komende van de Haven van Brussel.

Maar ook het vracht- en personenverkeer langs het kanaal en over de brug kent problemen. UNIZO vraagt dat de bevoegde instanties de omleiding prioritair voorzien langs grote wegen en inzetten op een bewegwijzerging over de gemeentegrenzen heen. Duidelijke bestemmingssignalisatie is hierbij noodzakelijk en tijdelijke circulatiewijzigingen moeten indien nodig overwogen worden. Ook een snelle communicatie over de planning van de herstelwerken is belangrijk, zodat de bedrijven, hun personeel, klanten en leveranciers, alternatieven kunnen uitwerken.

Tot slot dringt UNIZO er op aan dat de onmiddellijke omgeving rond de beschadigde brug als werfzone zou worden ingegeven in GIPOD zodat getroffen handelaars, horeca-uitbaters en andere kleine ondernemingen met persoonlijk klantencontact (max. 9 werknemers) aansprak kunnen maken op de Vlaamse Hinderpremie.

Meer info:
- Elke Tielemans - coördinator Belangenbehartiging - 0473 22 58 91 - elke.tielemans@unizo.be
- Anton Van Assche - coördinator Brussel - 0478 444 119 - anton.vanassche@unizo.be