UNIZO vragende partij voor eerlijkere vennootschapsbelasting

Niet zomaar schrappen van typische kmo-aftrekposten

UNIZO reageert tevreden op de plannen van minister Van Overtveldt om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. De ondernemersorganisatie dringt hier al lang op aan. Zo legde ze in 2014 al het voorstel van een duaal tarief voor kmo’s op tafel. Ofwel kiezen kmo’s voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden. In elk geval pleit UNIZO voor een eerlijker systeem van vennootschapsbelasting. “Vandaag betaalt een doorsnee kmo, een bedrijf van hier opgericht door een Belg met eigen middelen, een veel hogere vennootschapsbelasting dan een multinational die in ons land activiteiten ontplooit. Nochtans zorgt ook deze kmo voor tewerkstelling en welvaart, net als die multinational. Ik krijg dat niet uitgelegd. Het is gewoon discriminatie”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO dringt erop aan om via een hervormde vennootschapsbelasting deze discriminatie uit de wereld te helpen. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat deze terechte ambitie om de vennootschapsbelasting voor kmo’s te verlagen de nog dringender verlaging van de loonkosten niet in het gedrang mag brengen.

Volgens UNIZO kan een stapsgewijze evolutie naar 20%, ook zonder invoering van een duaal tarief, de discriminatie met de multinationals oplossen, maar “the proof of the pudding is uiteraard in the eating”. Alles zal afhangen van welke aftrekposten geschrapt worden om dit zo budgettair neutraal als mogelijk te maken. Het enkel schrappen van typische kmo-aftrekposten zoals degressieve afschrijvingen, de investeringsaftrek, de verlaagde roerende voorheffing op dividenden en de uitzondering op de regel van de pro-rata afschrijving en het overeind houden van optimalisatiemogelijkheden die vooral door multinationals gebruikt worden, zal die discriminatie alleen maar versterken. Voor UNIZO is dit uiteraard uit den boze. De ondernemersorganisatie dringt dus aan om van die hervorming van de vennootschapsbelasting nu eens echt een kmo-vriendelijke hervorming te maken.

Meer over: Belastingen