Verlaging vennootschapsbelasting niet langer uitstellen

Hoge Raad voor Financiën geeft groen licht

"Nu een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 % voor grote bedrijven en 20 % voor KMO's effectief mogelijk blijkt, zonder gevaar voor de begroting, heeft de regering geen excuus meer om ze nog langer uit te stellen." Dat zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op het rapport van de Hoge Raad voor Financiën daarover.

"Een vennootschapsbelastingtarief van 20 % zal onze KMO's een flinke duw in de rug geven, zeker als de hervorming gepaard gaat met een vereenvoudiging van het systeem. Dat zal onze bedrijven meteen ook meer duidelijkheid en rechtszekerheid geven", aldus nog Karel Van Eetvelt.

De hervorming moet in elk geval de huidige onrechtvaardig verdeelde belastingdruk tussen KMO's en sommige multinationals wegwerken, benadrukt UNIZO. KMO's betalen momenteel immers onrechtvaardig veel meer belastingen dan multinationals, omwille van de gunstregimes en fiscale spitstechnologie waarvan die genieten.

Bij het uitwerken van de compenserende maatregelen moet de regering opletten geen averechts effect te creëren, waarschuwt UNIZO nog. Ze mogen er niet toe leiden dat KMO's aan het eind van de rit meer gaan betalen, ondanks een lager belastingtarief.

UNIZO herhaalt ook dat het invoeren van de meerwaardebelasting als "compensatie" voor deze budgetneutrale hervorming onaanvaardbaar is.

Meer over: KMO