Vrije beroepers in Vlaams-Brabant: intellectuele diensten en zorgsector op kop

De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bundelt ieder jaar de belangrijkste cijfers over haar vakgroep in de ‘Polsslag van het Vrije Beroep’. Wist je dat vrije beroepers de grootste groep binnen de zelfstandige ondernemers zijn, met een vertegenwoordiging van bijna 1 op 3? De voorbije 10 jaar kende het vrije beroep een stijging van bijna 60%. Ook het afgelopen jaar was het de sterkste groeier binnen de zelfstandige ondernemers. Bovendien zetten de vrije beroepers meer dan 320.000 mensen aan het werk.

“Het is duidelijk dat het vrije beroep een stevige sector is, zowel qua ondernemerschap als qua tewerkstelling. Het sociaal-economisch belang mag niet miskend worden en verdient de nodige aandacht. Ook vanuit het beleid.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

Vlaams-Brabant op één na sterkste groeier

Vlaams-Brabant kende in 2019 een sterke groei van 3.108 vrije beroepers tot 45.603 (+7,31%). Na Oost-Vlaanderen is dit de sterkste groeier van alle Vlaamse provincies. En dat terwijl Vlaams-Brabant al boven de andere uit torent met een aandeel van 35,87% ten opzichte van het totaal aantal ondernemers (het Vlaamse gemiddelde ligt op 29,66%). 

Wie zijn die vrije beroepers in Vlaams-Brabant?

De ‘intellectuele diensten’ vormen met stip de grootste groep binnen de vrije beroepen. Het gaat dan over diensten in de arbeidsbemiddeling, kunsten, wetenschappen, computer & andere consultants, vertalers en tolken, verzekeringsagenten, mandatarissen van vennootschappen, ... Ook startende vrije beroepers bevinden zich voornamelijk in die groep.

Starters zijn vooral:

Intellectuele diensten en zorgsector op kop, ook als werkgever

Ook op nationaal niveau was de sector van de intellectuele diensten in 2019 het grootst, met 194.023 beroepsbeoefenaars of 53,98% van het totale aantal vrije beroepen. De zorgsector is de tweede grootste (31,80%). In 2019 was meer dan de helft van de vrije beroepers gevestigd in Vlaanderen (58,05%), drie op tien in Wallonië (29,25%) en 11,80% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bovendien creëren ze werkgelegenheid. Vorig jaar stelden 44.762 vrije beroepers 323.203 werknemers tewerk. In de periode 2009-2019 steeg de tewerkstelling bij de vrije beroepen met 30,77% (+76.055 werknemers). Een toename die zich toont in alle sectoren, maar ook hier werd de voorbije 10 jaar de grootste groei opgetekend bij de intellectuele diensten (46,38%) en in de zorgsector (23,82%). Bijna één op tien vrije beroepers (9,13%) is tot slot nog beroepsactief ondanks het bereiken van de gebruikelijke pensioenleeftijd.

Contact: Sofie Vanhout, Persverantwoordelijke UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, sofie.vanhout@unizo.be, 0471 85 84 54

Meer over: Vrije beroepen