Vrijstelling bij eerste aanwerving creëert bijna 4.000 jobs in Vlaams-Brabant

Leuven, 10 februari 2020 – Elke ondernemer die een eerste bediende of arbeider op de loonlijst zet, kan een vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bekomen. Een maatregel waar in Vlaams-Brabant 3.963 keer gebruik van werd gemaakt. Al die aanwervingen zorgden voor een positieve impact op onze economie en jobcreatie. Voldoende voor de federale overheid om de maatregel te verlengen. Kamerlid Steven Matheï vroeg de cijfers op bij minister van Sociale Zaken Vandenbroucke. “In Vlaams-Brabant gaat het sinds de invoering van de maatregel over de creatie van 3.963 jobs. Het is dan ook goed nieuws dat deze maatregel verlengd wordt, zoals opgenomen in het regeerakkoord.” aldus Matheï.

Sinds de maatregel precies 5 jaar geleden van kracht werd, werd er in heel Vlaanderen 50.361 keer gebruik van gemaakt.  In Vlaams-Brabant gaat het om 3.963 aanwervingen. Tot 2016 bestond er al een systeem van tijdelijke RSZ-kortingen op een eerste aanwerving. Dit wordt vandaag nog steeds gehanteerd voor de tweede tot en met zesde werknemer. Op die manier worden de loonlasten verlaagd en de creatie van jobs gestimuleerd, gezien de loonlasten in ons land nog steeds hoog zijn.

Gewest

Provincie

Vóór 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (Q1)

Totaal

Brussels Gewest

Brussel

205

58

104

1.451

1.586

1.878

2.244

621

8.147

Vlaams Gewest

Antwerpen

146

50

75

1.449

1.722

1.854

2.293

673

8.262

Vlaams-Brabant

86

22

31

712

773

898

1.105

336

3.963

West-Vlaanderen

169

35

63

923

1.061

1.124

1.327

328

5.030

Oost-Vlaanderen

170

43

78

1.105

1.151

1.378

1.645

494

6.064

Limburg

86

26

46

633

709

773

937

277

3.487

Totaal Vlaams Gewest

657

176

293

4.822

5.416

6.027

7.307

2.108

26.806

Totaal Waals Gewest

747

195

302

2.831

2.974

3.171

3.598

969

14.787

Buitenlandse werkgevers

3

2

66

106

151

226

67

621

Totaal België

1.612

431

699

9.170

10.082

11.227

13.375

3.765

50.361

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “De eerste aanwerving is vaak een hefboom voor volgende werknemers. Dat is positief en moet ondersteund worden, wetende dat een eerste medewerker voor veel ondernemers zowel psychologisch als financieel een gigantische stap is. Een stap waar men soms maanden of jaren over doet. Want als de loonkosten van die eerste werknemer betaald zijn, schiet er dan nog iets over voor de ondernemer zelf? Ook als het eens een iets kalmere maand is? Het is iets waar veel ondernemers van wakker liggen… Vanuit UNIZO verwelkomden we begin 2016 de volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer dan ook met open armen. Een  ondernemer die wilt en durft aanwerven, krijgt daarmee wat financiële ademruimte.”

Sectorale jobcreatie

In Vlaams-Brabant werden vooral jobs gecreëerd in de groot- en detailhandel (678) en in de bouwnijverheid (548).  Daarna volgen de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (548). Op enige afstand volgt de horeca (422).

 

Vlaams Brabant

België

Landbouw, bosbouw en visserij

53

1.030

Winning van delfstoffen

1

3

Industrie

112

1.874

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

2

36

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

5

99

Bouwnijverheid

548

7.641

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

678

9.517

Vervoer en opslag

225

2.249

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

422

5.795

Informatie et communicatie

253

2.319

Financiële activiteiten en verzekeringen

103

1.351

Exploitatie van en handel in onroerend goed

113

1.312

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

548

6.106

Administratieve en ondersteunende diensten

242

2.734

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

97

Onderwijs

33

548

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

215

2.589

Kunst, amusement en recreatie

83

1.243

Overige diensten

183

2.557

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

144

1.240

Extraterritoriale organisaties en lichamen

21

Totaal

3.963

50.361

Verlenging maatregel  

De maatregel liep af op 31 december 2020 maar zal conform het regeerakkoord verlengd worden. Het is echter nog wachten op de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad. In de loop van 2021 zal er in samenspraak met de sociale partners ook een evaluatie van het stelsel plaatsvinden.

Matheï en Tielemans concluderen: “De cijfers tonen dat de vrijstelling zijn doel niet gemist heeft. 3.963 Vlaams-Brabantse ondernemers creëerden voor minimum 3.963 mensen een job. In een periode waarin veel ondernemers het zwaar te verduren hebben, is de maatregel meer dan ooit relevant en noodzakelijk. Het is dan ook goed nieuws dat hij verlengd wordt.

###EINDE PERSBERICHT###

Voor meer informatie:
Liedewij Verbiest
Pers, Communicatie & Marketing
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel
Liedewij.verbiest@unizo.be
0471 72 41 57