Waarom is er geen loonakkoord?

Beste ondernemer,

Zoals je misschien al via de media vernam, hebben de vakbonden dinsdag de onderhandelingen over een nieuw loonakkoord stopgezet. Ze verwijzen daarbij naar de loonnormwet die volgens hen te weinig ruimte zou laten voor loonversverhogingen. Bij UNIZO en de andere werkgeversorganisaties betreuren we dat en vinden we dat onbegrijpelijk.
De loonnormwet, die trouwens ook al gold bij het vorige interprofessioneel akkoord, kwam er immers niet zomaar. De wet kwam er om loonontsporingen, zoals die zich in het verleden meermaals voordeden, te verhinderen en om ervoor te zorgen dat de lonen bij ons niet sneller kunnen stijgen dan die in onze buurlanden. Dankzij die loonnorm verkleinde onze loonkostenhandicap, groeide de competitiviteit van onze ondernemingen en kon je meer jobs creëren. De loonnormwet doet overigens net wat de vakbonden vragen, namelijk de loonontwikkeling in gelijke tred houden met onze economische ontwikkeling. Dat de vakbonden dat nu op de helling willen zetten is voor ons moeilijk te vatten.
Als werkgevers zijn we op een heel constructieve manier aan deze onderhandelingen begonnen. We waren en blijven graag bereid om samen met de vakbonden na te denken over manieren om het noodzakelijke concurrentievermogen van onze bedrijven te verzoenen met meer koopkracht voor de werknemers. Maar dan moeten de vakbonden wel opnieuw mee aan tafel komen.
Intussen kondigden de vakbonden een stakingsdag aan op 13 februari. Wat ons betreft een contraproductief initiatief met alweer een hoge economische kostprijs. Op straat gaan we niet tot compromissen komen. Dat kan enkel aan de onderhandelingstafel. We hopen dat het gezond verstand alsnog de bovenhand haalt, dat de onderhandelingen opnieuw kunnen worden opgestart en dat de stakingsdag kan worden vermeden. Mocht de staking toch doorgaan, dan informeren we jou daar uiteraard nog verder over in de komende weken.
 
Heb je nog vragen, bel dan gerust naar onze gratis UNIZO-Ondernemerslijn, op het nummer 02 21 22 678.
 
Tot heel binnenkort,
 
Danny Van Assche,
Gedelegeerd bestuurder van UNIZO