Waarom Uplace geen goed idee is?

UNIZO blijft onverzettelijk tegen perifeer ingeplante megawinkelcomplexen. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • de negatieve gevolgen ervan op de handelskernen in de omliggende steden en gemeenten. Wat Uplace betreft, niet alleen in Vlaams-Brabant, maar ook in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen;
  • de nefaste invloed op de mobiliteit in een brede regio en verkeersdoorstroming op de Brusselse Ring. Die is nu al meer dan verzadigd, met files op alle momenten van de dag;
  • het gegoochel met cijfers over de jobs die dit project zou genereren. Onderzoek wijst namelijk uit dat dit globaal leidt tot een nettoverlies van het totaal aantal winkels en dus ook personeel.

Uplace geen goed idee