Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Op 10 oktober sloot de regering een akkoord over de zogenaamde taxshift. Wat heeft die voor u als zelfstandige of KMO in petto en wat betekent dat concreet voor u? Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale maatregelen.

De Taxshift samengevat in 10 maatregelen 

  1. Sociale bijdragen die u als zelfstandige moet betalen, dalen geleidelijk van 22 tot 20,5%
  2. Werkgeversbijdrage die u betaalt op personeel, daalt geleidelijk van 32,4 naar 25%
  3. Als u voor het eerst iemand aanwerft komende 5 jaar, betaalt u 0 € werkgeversbijdrage
  4. Voor een 2de tot 6de aanwerving betaalt u minder sociale lasten
  5. Roerende voorheffing stijgt van 25 naar 27% uitgezonderd voor de liquidatiereserve, uw pensioenspaarpotje als zelfstandige
  6. U zal meer betalen voor diesel, maar minder voor benzine komende 3 jaar
  7. Btw elektriciteit is gestegen, maar als btw-plichtige zelfstandige kan u die recupereren
  8. Investeringsaftrek verhoogt van 4 naar 8%
  9. Nieuw: speculatietaks, kaaimantaks en gezondheidstaks
  10. Verhoging accijnzen alcohol en tabak
Meer over: Fiscaal, Internationaal