Wat u moet weten over de taxshift

De federale regering bereikte een akkoord over de veelbesproken taxshift. We lijsten de belangrijkste punten voor u op:

 • Geen algemene meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen. Wel komt er een speculatietaks op de meerwaarde die beleggers realiseren wanneer ze beursgenoteerde aandelen binnen de 6 maanden na de verkoop opnieuw doorverkopen
 • Geen verhoging van de belasting op huurinkomsten
 • De bestaande doelgroepverminderingen “eerste aanwervingen” wordt voor de eerste drie aanwervingen versterkt met 450 euro per kwartaal per werknemer vanaf 1 januari 2016. De regering spreekt ook van een extra investeringsaftrek
 • Vanaf 1 september stijgt het btw-tarief op elektriciteit voor gezinnen van 6% naar 21%. Voor professionele afnemers (o.a. KMO’s) die btw-plichtig zijn verandert er in principe niets
 • De roerende voorheffing verhoogt van 25% naar 27%. Voor KMO-aandelen is dit niet van toepassing. De 10% roerende voorheffing op de liquidatiereserve en de 15% roerende voorheffing op KMO-aandelen uitgegeven na 1 juli 2013 blijven buiten schot
 • Er komen hogere accijnzen op diesel (niet op professionele diesel), alcohol, tabak en ongezonde voeding
 • Niet-gemotiveerd tijdskrediet (bv. de wereldreis) telt niet meer mee voor de berekening van het pensioen
 • Tijdelijke werkloosheid wordt beperkt tot een maximaal aantal dagen per jaar
 • De werkgeversbijdragen worden vanaf 2016 in stappen verlaagd van 33% naar 25%
 • De werkgeversbijdragen op de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) stijgt voor nieuwe bruggepensioneerden
 • Lage en middelhoge lonen stijgen op termijn met 100 euro netto per maand.

Zijn we als UNIZO tevreden met deze taxshift? Er zitten zeker heel wat goede elementen in. Zo komt er geen meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen, noch een verhoging van de belasting op huurinkomsten. Ook raakt de regering niet meer aan de bestaande regeling voor de liquidatiebonus. Wij hebben er bij de regering altijd op aangedrongen om dergelijke belastingverhogingen niet door te voeren. En dat werk heeft geloond. 

Maar er blijven nog veel vragen. Over de beloofde forse loonlastenverlaging voor onze eigen bedrijven bijvoorbeeld, uw bedrijven die in eigen land investeren en werk geven aan vooral mensen van hier. Of over hoe hoog de lastenverlaging voor de lagere en gemiddelde lonen zal zijn. We zullen op dezelfde nagel blijven slaan. Het grootste deel van de voorziene lastenverlaging moet naar onze eigen bedrijven vloeien. Jullie zorgen voor de meest duurzame economische investeringen en de meest duurzame werkgelegenheid.

Meer over: Belastingen