Wat zijn de mogelijkheden als uw zaak getroffen is door vandalisme?

Afgelopen weekend waren er rellen in Brussel naar aanleiding van de kwalificatie van Marokko voor het WK voetbal. Heel wat winkels en horecazaken liepen daarbij ernstige schade op. Wat kunnen de gedupeerde handelaars best ondernemen?

1. Contacteer uw verzekeraar

Heeft u rechtstreeks of onrechtstreeks schade opgelopen door vandalisme verwittig dan zo snel mogelijk uw verzekeraar. Indien de omvang van uw schade groot is, zal uw verzekeraar desgevallend een expert langsturen. Vandalisme en poging tot inbraak is in principe standaard gedekt door de brandverzekering.

Neem ook volgende tips in acht om een goed onderbouwd dossier samen te stellen:

  • doe aangifte bij de politie en eis een PV met een uitgebreide beschrijving van de feiten
  • verwijder in dat geval zeker niets dat uw schade aantoont.
  • maak ook zelf foto’s van schade aan gebouwen, goederen, inboedel. Dit kan belangrijk zijn als bewijs nadien.
  • maak ook een lijst waarin alle schade is opgesomd.
  • verzamel bewijsstukken van beschadigde goederen (vb aankoopfacturen)

2. Eerste fiscale en sociale hulp bij rampen

Als de werking van uw zaak zeer zwaar verstoord werd door deze gebeurtenissen, dan bestaan er een aantal steunmaatregelen waarop u kan terugvallen. U kan een aantal fiscale tegemoetkomingen inroepen zoals een afbetalingsplan vragen voor de betaling van directe belastingen, uitstel van BTW, maatregelen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Daarnaast zijn er ook sociale maatregelen mogelijk: kwijtschelding RSZ-boetes, tijdelijke werkloosheid werknemers, vrijstelling of afbetalingsplan voor de betaling van sociale bijdragen… 

Voor de herstellingswerken kan u ook bekijken in welke mate u gebruik kan maken van de steun voor investeringen die het Brussels Gewest voorziet (www.subsidies.brussels). Ook zijn de investeringen in het kader van veiligheid (installeren van inbraakwerend glas en rolluiken bijvoorbeeld) fiscaal interessant.

Contacteer hiervoor uw boekhouder of sociaal secretariaat.

3. Wat kan UNIZO doen voor u ?

UNIZO zal ook bij de gemeente aandringen om de beloofde steunmaatregelen zo snel mogelijk in praktijk te brengen. UNIZO pleit hiervoor om :

  • vrijstelling van bepaalde gemeentebelastingen voor de getroffen handelaars en zones
  • snelle invoering van het programma ‘Télépolice”, aan minimale kostprijs
  • meer aandacht van de politie voor de ondernemers en handelaars
  • de Grondregie van de Stad Brussel, eigenaar van verschillende handelspanden, aanspreken om de investeringen in veiligheid te doen.

Heeft u nog concrete vragen: bel de UNIZO-Ondernemerslijn 0800/20.750. of mail ondernemerslijn@unizo.be

Meer over: Brussel, Rampen, Steunmaatregelen, Diverse steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest