Week van de mobiliteit | De mobiliteitsknoop is een verantwoordelijkheid van iedereen

De week van de mobiliteit zet in op meer kansen voor duurzame mobiliteit. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel werkt hier graag aan mee en pleit voor nieuwe investeringen in een doortastend mobiliteitsbeleid. Zo halen mensen sneller de fiets van de haak, wordt kiezen voor het openbaar vervoer een positieve keuze, en wordt het wegennet efficiënter benut.

“Aangezien de mobiliteit in Vlaams-Brabant & Brussel de gewestgrenzen overschrijdt, pleiten we uitdrukkelijk voor een intergewestelijk mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit” stelt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “het oplossen van de gordiaanse mobiliteitsknoop is een verantwoordelijkheid van iedereen: van werkgevers, werknemers, maar ook alle politieke niveaus.”

Naast het opkrikken van de ondermaatse tevredenheidscores over het huidige openbaar vervoer is het wegwerken van de infrastructurele knelpunten prioritair: het doortrekken van Lijn 62 voorbij de NAVO tot Brussels Airport, een versnelde realisatie van het GEN (Gewestelijk Expres Net) rond Brussel, … de treinhalte aan het bedrijventerrein Haasrode. Maar ook de haalbaarheid van een breed metronet van de Vlaamse rand tot in het hart van de hoofdstad moet verder onderzocht worden.

Maar de pendeldiscussie moet breder gaan dan maatregelen van en naar Brussel. Ook andere tewerkstellingspolen in onze provincie (Halle, Machelen, Vilvoorde, Diest, Aarschot, Tienen, …) verdienen de nodige aandacht. Ook de tewerkstelling in deze gebieden staat onder druk door de grote mobiliteitsknoop in onze provincie. Een verplaatsing van Overijse naar Aarschot met het openbaar vervoer neemt meer dan 1.5 uur in beslag en dan sta je nog maar aan Aarschot station, dus nog niet op 1 van de KMO-zones of in het centrum. Voor Koekelberg-Aarschot mag je evenveel rekenen, Tielt-Winge-Halle idem net als Bierbeek-Vilvoorde. Het zijn maar enkele voorbeelden. En in het geval van ploegenarbeid mag je het openbaar vervoer al helemaal vergeten.

Maar het blijft een én-én-verhaal. Ook het wegennet vereist grote investeringen in onze regio. Niet iedereen kan zijn auto zomaar aan de kant schuiven. De geplande werken aan de Brusselse ring zijn in elk geval een stap in de goede richting. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel pleit er dan ook voor om de tijdlijn zoals die door de Werkvennootschap is ontwikkeld aan te houden. Maar ook het onderliggende wegennetwerk behoeft de nodige aandacht, net als de steeds belangrijker wordende fietsinfrastructuur.

Infrastructuur vormt nu eenmaal de basis van ons economisch systeem. Zonder voldoende kwalitatieve transportinfrastructuur kunnen goederen niet efficiënt verplaatst worden en staan de handel en industrie onder druk. Een vlotte mobiliteit en bereikbaarheid zijn daarenboven fundamenteel voor de tewerkstelling in onze regio. Ze verdienen dus alle aandacht!

Sofie Vanhout I Communicatieverantwoordelijke I sofie.vanhout@unizo.be I 0471 85 84 54