Zaventem-Vilvoorde erkend als ontwrichte zone

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist de regio Zaventem-Vilvoorde aan te duiden als ontwrichte zone. Als gevolg daarvan zullen bedrijven die daar investeren een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing kunnen krijgen per extra arbeidsplaats die daar gecreëerd wordt. Dat komt neer op een loonlastverlaging van 4 à 5%.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters stelde aan de regering voor om de regio Zaventem-Vilvoorde op te nemen in de afbakening van de zogenaamde ontwrichte zones. Dat zijn regio’s waar Europa toelaat dat de regering extra loonlastverlagingen kan toekennen aan bedrijven die investeren. Het gaat om regio’s die de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met zware collectieve ontslagen. In Vlaanderen behoren bijvoorbeeld ook de streek rond Turnhout en delen van Genk-Hasselt tot die zones.

Minister Muyters: “Ondanks de inspanningen van de federale regering blijft de loonkost in België nog altijd heel hoog. Ze zet een rem op nieuwe investeringen, zeker in gebieden die de afgelopen jaren zwaar getroffen zijn door ontslaggolven. Door gericht de loonlast met 4 à 5% te verlagen, kunnen we nieuwe investeringen mét concrete jobcreatie aantrekken. Zaventem-Vilvoorde heeft de afgelopen jaren zware tegenslagen gekend. Denken we bijvoorbeeld aan LSG Sky Chefs, HP Belgium, Jet Air India of Makro Machelen. We willen een nieuwe impuls geven door kortingen toe te kennen per gecreëerde arbeidsplaats voor nieuwe investeringen.”

Concreet zullen bedrijven die investeren in een afgebakende zone rekenen op een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, voor een periode van 2 jaar per arbeidsplaats die als gevolg van die investering werd gecreëerd, én die gedurende ten minste 3 jaar behouden blijft. Binnen dit gebied zal de regeling enkel gelden voor kmo’s, omdat de zone niet meegenomen is in een eerder door Europa goedgekeurd steunkaart.

De ondernemerswereld reageert tevreden. “De genomen beslissing om de lasten  te verlagen voor KMO ’s die nieuwe investeringen met bijkomende  tewerkstelling creëren in deze regio is een positief signaal dat een stimulans kan betekenen voor een vernieuwde en broodnodige dynamiek in dit gebied met een hoge potentie,” zegt Nancy Van Espen, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Dat de Vlaamse regering een maatregel neemt die specifiek gericht is op KMO ’s – een beleid dat door  UNIZO expliciet naar voor geschoven wordt – is een signaal van vertrouwen in het KMO ondernemerschap dat immers permanent bewijst dat het voor duurzame tewerkstelling gaat.”

Na deze goedkeuring op Vlaams niveau wordt nu een federaal KB opgesteld zodat de regeling in de praktijk van start kan gaan.