Zomerakkoord federale regering – Wat betekent het voor zelfstandigen en KMO's?

Op de Ministerraad van dinsdag 25 juli kondigde de regering heel wat nieuwe sociaaleconomische hervormingen aan. Verschillende van deze maatregelen zijn gunstig voor KMO’s en zijn het resultaat van het jarenlange lobbywerk van UNIZO.

Zo is er eerst en vooral de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO's naar 20%, waar UNIZO al jaren voor pleit. Een tweede belangrijke UNIZO-eis die nu wordt gerealiseerd, is de herinvoering van het principe van de proefperiode door de verlaging van de opzegtermijn naar één week tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst. Andere maatregelen die er onder impuls van UNIZO zijn gekomen, zijn de verkorting van de carensmaand voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en de uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel.

De belangrijkste maatregelen met een impact op KMO’s hebben we voor u op een rij gezet.
Lees ze hier...
 

 

Thema: Actueel