Voorschot voor organisatoren van evenementen

Organiseer jij evenementen? De evenementensector is een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens deze coronacrisis. Daarom werd een steunmaatregel in het leven geroepen: een terugbetaalbaar voorschot om werkkapitaal te creëren om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten. Er is een nieuwe oproep gelanceerd waarvoor je nu een aanvraag kunt indienen.

Voor de organisatie van een event kan je een voorschot krijgen dat door de overheid wordt betaald.

  • indien het event doorgaat, dan moet je het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event.
  • indien het event geannuleerd wordt omwille van verplichte coronamaatregelen, dan moet je het voorschot niet terugbetalen

In ruil voor de steun moet je een vergoeding betalen van 2%. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) betaalt 2% van de toegekende steun niet uit. Dit ingehouden bedrag moet je wel terugbetalen aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen als het evenement doorgaat.

Het terugbetaalbaar voorschot komt overeen met 60 % van de totale kost van het evenement, met een minimum van 25.000 euro en maximaal 1.800.000 per bedrijf. Het voorschot geldt voor:

  • Evenementen in de maand juni 2021: anvragen indienen vanaf 1 maart tot 6 april 2021
  • Evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021: aanvragen indienen vanaf 1 maart tot 3 mei 2021

Let op! Als jouw evenement geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, dan vervalt de verplichting tot terugbetaling.  Was je evenement daarentegen verlieslatend? Dan moet je de steun wel terugbetalen.

Meer info over de voorwaarden van het event, over de beoordelingscriteria en voor de indiening van een aanvrag kan je terecht op de website van VLAIO.