Vormen van werkplekleren - een overzicht

 

Tegenwoordig bevat bijna iedere opleiding wel één of meerdere vormen van werkplekleren, en dat is goed, want op die manier wordt er praktijkgericht geleerd. 

We geven per vorm aan wie de lerende is, welke stappen je moet nemen om te starten met die vorm van werkplekleren, en wat de bijkomende kosten en financiële stimulansen zijn.

  • Leerlingen uit het secundair onderwijs 

Duaal leren

Leertijd en DBSO 

Ook wel alternerende opleidingen; de leerling wisselt tussen school en werkplek.

  • Studenten uit het hoger onderwijs 

Graduaatsopleidingen

Dit zijn 2-jarige praktijkgerichte opleidingen op de hogeschool.

  • Werkzoekenden

Werkplekleren via de VDAB 

  • Alle opleidingen (secundair, hoger, SYNTRA, Volwassenenonderwijs)

Stages  

Overige samenwerkingen (gastles, bedrijfsbezoek, opdracht)

Regelgeving bij werkplekleren

De regelgeving is sterk afhankelijk van de vorm van werkplekleren en de afgesloten overeenkomst. We voorzien een overzicht van de belangrijkste regels en bronnen hiervoor.

De opleidingsinstelling met wie je gaat samenwerken gaat je hierin zeker kunnen begeleiden.

Regelgeving bij werkplekleren 

Meer info: Aanwerven, Stage, Duaal leren, Werkplekleren, Jongeren opleiden op werkvloer