Vormen van werkplekleren - een overzicht

Tegenwoordig bevat bijna elke opleiding wel een of meerdere vormen van werkplekleren, en dat is goed, want op die manier wordt er praktijkgericht geleerd. 

We geven per vorm aan wie de lerende is, welke stappen je moet nemen om te starten met die vorm van werkplekleren, en wat de bijkomende kosten en financiële stimulansen zijn.

  • Leerlingen uit het secundair onderwijs               Duaal leren Leertijd en DBSO                              Ook wel alternerende opleidingen; de leerling wisselt tussen school en werkplek.
  • Studenten uit het hoger onderwijs                     Graduaatsopleidingen                                                       Dit zijn 2-jarige praktijkgerichte opleidingen op de hogeschool.

  • Werkzoekenden                 Werkplekleren via de VDAB 

  • Alle opleidingen (secundair, hoger, SYNTRA, Volwassenenonderwijs)                                                      Stages Overige samenwerkingen (bedrijfsbezoek, gastles, opdracht)

Op deze infographic vind je alle vormen van werkplekleren in een handig overzicht: 

werkplekleren

Regelgeving bij werkplekleren

De regelgeving is sterk afhankelijk van de vorm van werkplekleren en de afgesloten overeenkomst. We voorzien een overzicht van de belangrijkste regels en bronnen hiervoor.

De opleidingsinstelling met wie je gaat samenwerken gaat je hierin zeker kunnen begeleiden.

Regelgeving bij werkplekleren 

Meer info: Aanwerven, Stage, Duaal leren, Werkplekleren, Jongeren opleiden op werkvloer