Wat betekent het G10-akkoord voor jou als ondernemer?

De Groep van 10, het belangrijkste overlegorgaan van vakbonden en werkgevers,  is na een marathon-overleg tot een sociaal akkoord voor 2 jaar gekomen. Wat staat precies in dat akkoord? En belangrijker, wat betekent het voor jou als ondernemer? We zetten het op een rijtje!

1. Overuren in het kader van de relance

 • In 2021 mogen jouw  medewerkers tot 120 vrijwillige overuren presteren. En dat zonder overloon, zonder inhaalrust en zonder extra lasten of belastingen voor jou of jouw werknemer. Het gaat om hetzelfde systeem als de 'corona-overuren', dat onlangs voor de essentiële sectoren al werd ingevoerd. 
 • Voor 2022 wordt opnieuw een toekenning van 120 bijkomende relance-overuren voorzien voor alle sectoren t.e.m. 31 december 2022.
 • Tot eind juni 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor overuren verhoogd van 130 naar 180 uren. Dat betekent voor die 180 overuren:
  • een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor jou als werkgever.
  • een belastingvermindering voor je werknemers.
 • Het vereenvoudigd systeem van economische werkloosheid voor bedienden, wordt verlengd tot 30 juni 2023. Daardoor kan je tijdelijke werkloosheid om economische redenen in je onderneming invoeren zonder dat daarvoor nog een cao binnen je sector of binnen je onderneming moet worden afgesloten.

2. Regeling voor de minimumlonen

De interprofessionele minimumlonen (GGMMI) worden stapsgewijs opgetrokken met compensaties. 

Fase 1

In een eerste fase, die ingaat vanaf 1 april 2022, worden de minimumlonen op een eenzelfde bedrag gebracht, namelijk € 1.702 .

Categorie bruto minimumloon

Bruto verhoging

Nieuwe GGMMI vanaf 1.4.22

€1.625,72

+ €76,28

€1.702

€1.668,68

+ €33,32

€1.702

€1.688,03

+ €13,97

€1.702

Goed nieuws hierbij is dat leeftijd en anciënniteit hier geen rol meer spelen. In het akkoord is afgesproken dat  de meerkost voor jou als werkgever gecompenseerd zal worden via een vermindering van werkgeversbijdragen. De regeling voor alternerend leren en studenten blijft ongewijzigd. Die stijgt niet mee met de minimumlonen.

Fase 2 en 3

Vanaf 1 april 2024 en 1 april 2026 worden de minimumlonen telkens verhoogd met 35 euro bruto. Belangrijk: het deel dat jij daarvan als werkgever moet betalen, is van toepassing vanaf de volgende loonnormen die de sociale partners vastleggen.

 • Jij zal als werkgever van die 35 euro nooit meer moeten bijdragen dan wat in de loonnorm wordt afgesproken. Indien nodig zal de overheid namelijk zorgen voor compensaties als je als werkgever toch meer dan de loonnorm zou moeten betalen.

3. Regeling voor eindeloopbaan

Jouw medewerkers kunnen voortaan vanaf 55 jaar hun tijdskrediet eindeloopbaan starten.  De minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( = SWT, of het vroegere brugpensioen) voor je medewerkers blijft dezelfde. Wat verandert er nog op vlak van de eindeloopbaanregeling voor jouw medewerkers? We gieten het in een handig overzicht. 

Regeling voor eindeloopbaan

4. De tweede pensioenpijler

Er zijn twee belangrijke luiken: er wordt uitstel gevraagd tot 2030 voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen en het akkoord vraagt om in sommige gevallen de inhoudingen op de wettelijke en aanvullende pensioen te beperken

In ruil voor het uitstel van de harmonisering engageren de sociale partners zich om:

 • om geleidelijke stappen te zetten van minstens 0,1%  in de interprofessionele akkoorden van 2023 tot en met 2030.
 • op voorwaarde dat er op fiscaal en parafiscaal niets verandert en je dus geen extra belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen.

Het aanvullend pensioenkapitaal wordt na uitbetaling omgezet in een fictieve lijfrente. Om te bepalen of er op het wettelijk pensioen een solidariteitsbijdrage (max. 2%) en een bijdrage voor de ziekteverzekering (3,55%) ingehouden moet worden, wordt die lijfrente bij het pensioen opgeteld. Deze berekeningswijze zorgt ervoor dat gepensioneerden met een klein pensioen aan wie een klein(er) pensioenkapitaal werd uitbetaald na verloop van tijd meer extra bijdragen moeten betalen dan er ooit aan kapitaal werd uitbetaald. We vragen om de berekeningswijze aan te passen, zodat je geen verlies meer kunt maken.

Personeelsvragen? 

Zit je met vragen omtrent het akkoord van de Groep van 10? Of heb je andere vragen met betrekking tot jouw medewerkers? Je kan steeds terecht bij jouw sociaal secretariaat Liantis of bij onze UNIZO Ondernemerslijn op het nummer 02 21 22 678 of via ondernemerslijn@unizo.be

Stel je vraag aan Liantis