Wat kunnen steden en gemeenten doen om ondernemers te helpen?

De coronacrisis treft de hele economie, maar in het bijzonder de handel, horeca, de toeristische sector en wie evenementen organiseert of toeleverancier is. Als stad of gemeente kan je wel degelijk iets doen om ondernemers te helpen. We gieten alles in een overzicht. 

Dienstverlening

 • Zorg voor permanentie in de lokale dienstverlening voor ondernemers met vragen voor het lokale beleidsniveau. Dit kan uiteraard ook telefonisch of digitaal (chat, skype…). Sommige steden maakten ook al specifieke pagina's op de website of Facebookpagina's en Whatsapp-groepen. Sommigen gemeenten, zoals Kortrijk, zorgen ook voor een dagelijkse update.
 • Stimuleer wat wel nog kan.  Adverteer lijsten op de gemeentelijke website met horecazaken die take away aanbieden…
 • Promoot creatieve initiatieven van ondernemers of spontane steun- en solidariteitsacties. Voorbeeld: Bierbeek, actie "hamsteren in Mechelen",
 • Geef burgers en ondernemers tips hoe ze elkaar kunnen steunen. Zoals bijvoorbeeld door het kopen via webshops van lokale ondernemers, gebruik te maken van afhaalmogelijkheden, het aankopen van cadeaubonnen… Voorbeelden: Hamsteren in Mechelen, communicatie Puur Gent
 • Blijf hameren op de algemene voorzorgsmaatregelen en tips van de overheid: extra handhygiëne bij klanten en handelaars, vraag klanten afstand te houden ('social distancing'), laat niet teveel klanten toe op hetzelfde moment… dit alles om erger te voorkomen. Check zeker onze eigen UNIZO-affiche. Spoor je ondernemers aan om die op te hangen.
 • Ondersteun ondernemers bij de heropstart. De gemeente Westerlo plaatste baliewanden bij de apotheken in de gemeente. Gistel kocht witte stickers voor de handelaars om op de grond te kleven zodat klanten weten waar ze moeten staan. De stad Dendermonde zet winkelcoaches in die winkeliers advies geven over de inrichting van hun zaak.
 • Maak thuisleveringen door lokale ondernemers zo vlot en makkelijk mogelijk. Neem obstakels weg. Geef toegangsbadges voor verzinkbare paaltjes, pas de toegang van het voetgangersgebied aan, wees soepel in het parkeerbeleid... Hasselt is hiervan een mooi voorbeeld. In de gemeente Sint-Laureins doet het gemeentepersoneel de boodschappen voor de hoogbejaarden in de gemeente. Wie de dag tevoren de boodschappen doorgeeft, krijgt ze de dag nadien thuisgeleverd door de technische dienst.
 • Faciliteer de toegang tot je stad of gemeente voor de klanten: De Panne schort bijvoorbeeld voorlopig het betalend parkeren op, ondernemingen die in Roeselare afhaal willen organiseren, mogen het openbaar domein gratis gebruiken. 
 • Overweeg of bepaalde werken nu niet kunnen afgerond/uitgevoerd worden voor 11 mei, nu de hinder beperkter zal zijn.

De gemeente of stad is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar domein. Naast de ondersteuning  van de individuele ondernemers, is het ook van belang de heropening van de winkels goed te omkaderen.

Checklist heropening winkels 11 mei 

Aanpak controles

Vandaag is er toch nog wat onduidelijkheid over wat kan en wat niet. Ga in eerste instantie voor sensibilisering in plaats van meteen te gaan verbaliseren. Oordeel geval per geval in functie van de reële context en laat het gezond verstand primeren. 

Geef ondernemers fiscale en financiële ademruimte

 • Schort alle lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten tijdelijk op. Voorbeelden zijn inname openbaar domein, huurgelden concessies, terrasbelasting, belasting op ongeadresseerd drukwerk Verschillende steden en gemeenten hebben al dergelijke initiatieven beslist, zoals Aarschot, Hasselt en Kortrijk. Zij innen een aantal belastingen niet meer in 2020.
 • Geef financiële ademruimte aan getroffen ondernemers door de lokale belastingen anders te berekenen of minstens later op het jaar te innen. Gent,  Lier, Mechelen en Oostende deden dit al. Verder gaan Geraardsbergen en Antwerpen met pandeigenaars in gesprek over een evtuele vrijstelling of verlaging van de maandelijkse huur
 • Verhoog steunmaatregelen: Antwerpen verhoogt de renovatietoelage in 2020 tot 75% en verlengt aanbestedingen (voor de duurtijd van de maatregelen).
 • Betaal leveranciers onmiddellijk om op die manier hen niet in de problemen te brengen. Voorbeeld: Gent
 • Ondersteun verenigingen die door de coronacrisis hun event hebben moeten afgelasten, zodat ze hun leveranciers kunnen betalen, zoals bv. Hasselt doet

En na de crisis?

 • Maak budget vrij om de lokale economie na de crisis opnieuw een extra boost te geven, zoals Aarschot bv. De stad verdubbelt de subsidies voor de lokale handelsverenigingen, Hoeselt voorziet een event "Hoeselt zomert". Roeselare en Kalmthout voorzien een groot doorstart-promobudget
 • Denk na over het verstrekken van forfaitaire premies voor getroffen ondernemers of cadeaubonnen voor de bevolking en maak de aanvraag hiervan zo eenvoudig mogelijk. Sommige steden en gemeenten kondigden al een forfaitaire premie aan of zullen aankoopbonnen voorzien per inwoner om te spenderen bij de lokale handelaars. Bijvoorbeeld: Heers en Kortrijk voorzien een premie voor de horecauitbaters. Hasselt en Mechelen voorzien een aankoopbon van 5 euro, te spenderen bij de lokale horeca/handel. Zijn deze bonnen nuttig? Daarover lees je alles in deze hand-out
 • Schort waar mogelijk de lokale ondernemersbelastingen op voor het ganse 2de kwartaal, zodat handelaars / ondernemers ook nadien wat extra financiële ademruimte krijgen, zoals Gent en Oostende (zie ook hierboven)
 • Herbekijk de planning van openbare werken en verschuif werken indien nodig zodat ondernemers onmiddellijk na de crisis vlot bereikbaar blijven.
 • Steun 'winkelhieren' en geef als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld: hang de Winkelhier-straatoverspanning uit, doe je eigen aankopen maximaal bij lokaal verankerde ondernemers en betaal leveranciers zo snel mogelijk. Verspreid regelmatig info over het lokaal aankoopbeleid.
 • Blijf investeren, blijf beslissingen nemen rond openbare aanbestedingen zodat de inkomsten van de toeleveranciers gegarandeerd blijven.
 • Herijk, samen met uw ondernemers het beleidsplan economie en versterk samen met UNIZO het lokale ondernemersnetwerk zodat dit robuuster wordt

Check hier de laatste update van gemeentelijke initiatieven, gemaakt door VVSG

Update

Alles weten over corona?

Check onze coronapagina