Wat met je waterfactuur in coronatijden?

De Watergroep

De Watergroep heeft versoepelde betalingsfaciliteiten uitgewerkt die gelden voor alle bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen, in welke sector zij ook actief zijn. 

  • Het bedrag van de tussentijdse facturen wordt tijdelijk verlaagdvoor de periode van 1 trimester. Wie een driemaandelijkse tussentijdse factuur krijgt, kan die verlagen tot minimum 75 euro per factuur. Wie een maandelijkse tussentijdse factuur krijgt, kan die verlagen tot minimum 25 euro per factuur.
     
  • Het bedrag van de tussentijdse facturen wordt permanent verlaagd tot de volgende afrekening. Een verlaging met max. 20% kan de ondernemer zelf online aanpassen via de klantenzone van De Watergroep. Grotere verlagingen van het bedrag van de tussentijdse factuur kan men aanvragen via het contactformulier op de website van De Watergroep hieronder.
     
  • Afbetalingsplan. Voor ontvangen jaarlijkse afrekeningen kan een afbetalingsplan over maximum 12 maanden worden aangevraagd. Voor ontvangen tussentijdse facturen kan een afbetalingsplan voor maximum 3 maanden worden aangevraagd. 
     
  • Betalingsuitstel. Voor ontvangen facturen kan betalingsuitstel worden aangevraagd voor 1 tot 3 maanden.

De Watergroep behandelt aanvragen rond deze versoepelde betalingsfaciliteiten met prioriteit. Deze maatregelen kunnen nog verlengd worden in functie van de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Aanvragen of meer info via het contactformulier op de website van De Watergroep of via e-mail.

FARYS

Bij FARYS kan je een afbetalingsplan op maat aanvragen via My FARYS of via het webformulier

Voor de relatief kleinere watergebruikers wordt meestal met tussentijdse facturen gewerkt en éénmaal per jaar een eindafrekening op basis van werkelijk verbruik. In die gevallen kunnen handelszaken en KMO’s die hun zaak moeten sluiten of op een laag pitje draaien (en dus weinig waterverbruik hebben) contact opnemen met hun waterleverancier en vragen naar lagere tussentijdse facturen, én een afbetalingsplan voor bv. de eindafrekening. Dat zal op vraag van de klant geval per geval bekeken worden, en vervolgens aangepast worden. 

Vraag hier je afbetalingsplan aan.