Vergelijkend overzicht Vlaamse en Brusselse instellingen per bevoegdheidsdomein

De zesde staatshervorming zorgde voor de -gehele of gedeeltelijke- overdracht van een aantal bevoegdheden van het federale niveau naar de gewesten. Ondernemers krijgen te maken met verschillende regels en verschillende overheidsinstanties, naargelang ze in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest werken. Op deze site vind je een overzicht van de Brusselse en Vlaamse instanties, volgens hetzelfde bevoegdheidsdomein.