Extra fiscale steunmaatregelen dankzij UNIZO!

UNIZO vroeg en bekwam voor ondernemers extra steunmaatregelen als compensatie voor de coronaverliezen. Zoals een tax shelter voor kmo's en een verhoogde investeringsaftrek. 

Recuperatie van alle verliezen

De verliezen moet in liquide middelen worden omgezet, voor eenmanszaken én vennootschappen.

Lees meer

Tax shelter voor alle kmo's

De federale tax shelter geldt niet langer voor jonge bedrijven, maar voor alle kmo’s. 

Lees meer

Verhoogde investeringsaftrek

Investeringen in de toekomst moeten aangemoedigd worden met een investeringsaftrek aan 20%. 

Lees meer

Recuperatie van verliezen ('carry back')

 

Alle ondernemingen, zowel vennootschappen als eenmanszaken hebben nood aan liquide middelen op een zo kort mogelijke termijn. Indien ondernemingen verliezen zullen realiseren naar aanleiding van de crisis kunnen deze reeds verwerkt worden in de aangifte van boekjaar 2019 en op deze manier de te betalen belasting voor 2019 verminderen. Bovendien kunnen de teveel betaalde voorafbetalingen voor 2019 terugbetaald worden, wat een bijkomend voordeel op het vlak van liquiditeit oplevert. Deze maatregel zorgt dat bedrijven de cash beschikbaar hebben op het moment dat ze het nodig hebben. In de aangifte voor 2020 worden de verliezen niet opnieuw gebruikt en wordt een deel van de belastingen gerecupereerd door de overheid.

Cruciaal voor UNIZO

Een gelijklopende regeling voor eenmanszaken en vennootschappen. De verliezen moet zo snel mogelijk in liquide middelen worden omgezet.

Samengevat

De te verwachten coronaverliezen van 2020 verwerken in aangifte 2019, waardoor zowel de te betalen belasting voor 2019 daalt en de voorafbetalingen kunnen teruggevraagd worden. Belang van een zo gelijk mogelijke regeling voor vennootschappen als voor eenmanszaken.

Tax shelter voor alle kmo’s

Ook gevestigde bedrijven hebben nood aan een versterking van de eigen middelen, om te verzekeren dat zij in de toekomst solvabel blijven. Indien de eigen middelen van vennootschappen niet aangevuld worden, dreigt een keten van faillissementen.

De uitbreiding speelt niet enkel op toepassingsgebied van de ontvanger van de investering, maar ook bij de investeerders kan men uitbreiden. Zo moet het mogelijk worden voor bedrijfsleiders om te investeren in de vennootschap waar ze aan de slag zijn. De fiscale voordelen die verleend worden aan de investeerders worden gealigneerd aan het voordeel voor starters, meer bepaald 30% van het geïnvesteerde bedrag kan als belastingvermindering opgenomen worden.

Samengevat

Verruiming van het toepassingsgebied van de federale tax shelter naar alle kmo’s, ook gevestigde bedrijven. Bedrijfsleiders moeten ook de kans krijgen om te investeren.

Verhoogde investeringsaftrek

Bedrijven moeten niet enkel op korte termijn ondersteund worden om de crisis het hoofd te bieden, ook over de nabije en minder nabije toekomst moet worden nagedacht. Bedrijven zullen belangrijke investeringen moeten realiseren om klaar te zijn voor de nieuwe marktomstandigheden. Het fiscaal aanmoedigen van investeringen is in het verleden reeds een zeer succesvolle maatregel gebleken. Concreet schoof en kreeg UNIZO een verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s naar voren zoals deze reeds bestond in 2018 en 2019. De komende twee boekjaren dient de verhoogde investeringsaftrek aan 20% nieuw leven ingeblazen te worden, en vooral, maar niet uitsluitend, voor investeringen die gerelateerd kunnen worden aan de crisis. Deze investeringen maken het mogelijk om ook tijdens een lockdown operationeel te blijven, waardoor de economische wereld minder hard getroffen zal worden in de toekomst.

Samengevat

Herinvoering van de investeringsaftrek aan 20% voor kmo’s voor de boekjaren 2020 en 2021. Deze maatregel verzekert dat cruciale investeringen gerealiseerd kunnen worden, ook in financieel moeilijkere tijden.

Wij verdedigen elke dag jouw noden en belangen. Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk. Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!