Welke regels gelden in de provincie Antwerpen?

Omdat de cijfers in de provincie Antwerpen zo sterk stijgen, neemt het provinciebestuur bijkomende maatregelen. Deze vind je hieronder. 

 • Avondklok: Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor essentiële, niet uitstelbare verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.
 • Mondneusmaskers: Iedereen boven de 12 jaar moet verplicht op alle openbare plaatsen én op elke private plaats die voor het publiek toegankelijk is, een mondmasker bij hebben. Elke persoon boven 12 jaar moet dat mondmasker ook dragen op de openbare ruimte, evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken, of als je thuis bent, en ze geldt evenmin 'tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen'. 
 • Horeca:
  • Beperking aantal klanten horeca: In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot 4 personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. Tegelijk moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter. Dat betekent dus concreet dat de afstand van 1,5m niet wordt gemeten tussen de tafels, maar wel tussen de gezelschappen. Tussen twee personen, die elk aan een andere tafel zitten, moet dus minstens 1,5m afstand zijn, tenzij er een afscheidingswand tussen staan. 
  • Registraties in horeca:  Individuele registratie is verplicht. Dat wil zeggen dat de gegevens van elke klant moet worden geregistreerd: naam en voornaam,  adres,  telefoonnummer of e-mailadres, het tafelnummer of de plaats evenals het uur van aankomst en het uur van vertrek. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.
  • Sluitingsuur: horecazaken moeten sluiten om 23u.
 • Markten en winkels: Geen ‘funshoppen’. Je gaat alleen naar de winkel of markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of je begeleider wanneer je hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Marktkramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten. Consupmtie aan het kraam is dus niet toegelaten.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.
 • Samenscholingen: Het aantal personen dat mag samenkomen dient te worden beperkt tot maximum tien personen wanneer deze samenscholing plaatsvindt in de openbare ruimte. Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare ruimte.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur 
 • Sport
  • sporten in georganiseerd verband
   • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
    • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
    • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
    • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
   • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
    • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
    • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
    • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
   • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
    • Enkel contactloos sporten is toegestaan
    • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  • Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
   • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
   • Enkel contactloos sporten is toegestaan
   • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
  • Voor sporten in fitnesscentra:
   • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.
  • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen: 

 • Evementen en feesten: Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten, behalve voor uitvaartceremonies.
 • Alle kermissen zijn verboden.

Een volledig overzicht van de actuele stand van zaken vind je hier