Nieuwe veiligheidsraad Corona: Welke regels gelden vanaf september?

Op donderdag 20 augustus kwam de Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Een (heel) beperkt aantal maatregelen worden aangepast vanaf 1 september. Welke dat zijn, vind je hieronder. 

De sociale bubbel blijft behouden

Jouw gezinsbubbel mag met maximaal met 5 andere volwassenen een nauwer contact hebben en dus een bubbel vormen (kinderen onder de 12 jaar niet ingebrepen). Die bubbel moet dezelfde blijven voor de komende vier weken en mag dus niet elke week wisselen zoals de voorbije maanden toegelaten was. Bovendien gaat het over één bubbel per gezin (= wie onder hetzelfde dak woont) en dus niet over een bubbel per persoon. Deze maatregel blijft minstens tot eind september van kracht.

Winkelen met twee toegelaten

Winkelen is vanaf 24 augustus met twee toegelaten in plaats van individueel, en zonder tijdslimiet (de regel van maximum 30 minuten valt dus weg). Deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft. Winkeliers kunnen er wel voor kiezen om individueel winkelen te verplichten in hun winkel.

Het dragen van een mondmasker blijft momenteel nog verplicht.

Recepties na een begrafenis 

Recepties na een begrafenis mogen doorgaan met 50 personen (in plaats van 10 tot nu toe), volgens de regels die ook gelden in de horeca. Op de volgende Veiligheidsraad zal bekeken worden of ook andere privérecepties kunnen worden uitgebreid tot 50 personen. 

Sport, culturele evenementen, theater, gebedshuizen,
congreszalen en auditoria, en kermissen

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt opgetrokken naar 200 (indien het evenement binnen doorgaat) of 400 (indien het evenement buiten doorgaat), mits het toepassen van alle veiligheidsmaatregelen, waaronder ook het verplicht dragen van een mondmasker. Vanaf 1 september kan een permanente infrastructuur (zoals een theaterzaal, een sportzaal, auditorium, ...) wel een aanvraag indienen bij de burgemeester om een hoger aantal personen te kunnen ontvangen. Dergelijke aanvraag zal wel steeds mee goedgekeurd moeten worden door de bevoegde Minister. 

Ook voor kermissen wordt het maximaal aantal toegelaten bezoekers opgetrokken van 200 naar 400.