Welke steunmaatregelen zijn er voor freelancers in coronatijden?

Bekijk het webinar met UNIZO-expert Erik De Bom

Wij volgen voor jou de ontwikkelingen van de steunmaatregelen op de voet op. Blijf onze kanalen volgen want dagelijks gebeuren er updates. Dat kan via unizo.be/corona, de gratis coronalijn op 0800 20 750, ondernemerslijn@unizo.be, onze dagelijkse nieuwsmail, de Facebook Live adviessessies of het UNIZO Journaal.

Tips van Erik

1. Vraag een vermindering of uitstel aan van jouw sociale bijdragen.

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die voorlopige bijdragen kan je verminderen. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen. Je kan ook tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Trouwens: alle sociale rechten zijn gegarandeerd. Je behoudt gedurende deze periode dus je recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer je uiteindelijk moet besluiten om jouw activiteit stop te zetten. Neem hiervoor contact op met het sociaal verzekeringsfonds. Hou er wel rekening mee dat uitstel van betaling geen afstel is.

 

2. Doe een aanvraag voor een vrijstelling van sociale bijdragen 

Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. Je moet de aanvraag voor 15 juni indienen. Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen.

 

 

3. Vraag je crisis-overbruggingsrecht aan

Freelancers die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit recht voorziet in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. Het dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt. Aanvragen kan via je sociaal verzekeringsfonds. Klant bij Liantis? Gebruik dan meteen dit formulier!

4. Vraag de compensatiepremie aan

Werd jij door de overheid niet verplicht om te sluiten, maar ken je wel een groot omzetverlies naar aanleiding van de coronavirus? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de compensatiepremie. Deze bedraagt € 3000 voor zelfstandige in hoofdberoep als je omzetverlies minstens -60% is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ook bijberoepers komen in aanmerking op voorwaarde dat ze sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep. Is dat niet het geval, dan komen ze in aanmerking voor een premie van 1500€ op voorwaarde dat ze niet méér dan 80% als werknemer aan de slag zijn. De compensatiepremie staat ook open voor starters op basis van hun ondernemingsplan.

5. Maak ook gebruik van de fiscale steunmaatregelen

De federale regering heeft maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo zijn er steunmaatregelen, waaronder uitstel van betaling, gespreide betaling en vrijstellingen, voor btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting.

6. Check de lokale ondersteuning in jouw stad of gemeente

UNIZO deed een oproep bij onze steden en gemeenten om ondernemers de nodige fiscale en financiële ademruimte te geven. Denk aan het opschorten van lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten, het verhogen van steunmaatregelen, het snel betalen van facturen van ondernemers of het verstrekken van forfaitaire premies. Neem contact op met jouw gemeente om te kijken welke ondersteuning zij bieden. En verwijs, indien nodig, door naar deze tips van UNIZO voor steden en gemeenten.

Je ziet meer als UNIZO lid

Bent u reeds UNIZO-lid? Log dan in met uw UNIZO account. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen.