Werkplekleren: een opportuniteit voor ondernemers

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren is een overkoepelende term die slaat op het leren op een werkvloer, al dan niet gecombineerd met een (schoolse) opleiding. Er bestaan verschillende vormen van werkplekleren die inhoudelijk behoorlijk van elkaar verschillen en dit zorgt regelmatig voor verwarring. 

We richten ons hier met name op werkplekleren waar dat onderdeel is van een opleiding, dus in een samenwerking tussen onderwijs en een onderneming. Maar werkplekleren is bijvoorbeeld ook mogelijk voor werkzoekenden - via de VDAB. 

Het doel van werplekleren is de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door de scholier/student/cursist als onderdeel van de opleiding in aanraking te brengen met de realistische werkplek, en vaak ook al wat werkervaring op te laten doen. Voor ondernemers is werkplekleren een manier om (jong) talent kennis te laten maken met je onderneming, en dat is in tijden van krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk extra interessant.

Vormen van werkplekleren

Er bestaan verschillende vormen van werkplekleren - waaronder stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen. En dan zijn er ook specifieke onderwijssystemen waarbinnen werkplekleren centraal staat - zoals duaal leren.

Als je als ondernemer interesse hebt voor werkplekleren in samenwerking met het onderwijs dan is het belangrijk dat je wat inzicht hebt in de verschillende mogelijkheden. We zetten de vormen met hun kenmerken op een rijtje.

Ontdek de verschillende vormen hier

Meedoen aan werkplekleren biedt tal van opportuniteiten

Voor ondernemers

Je kunt op verschillende manieren meedoen aan werkpleklerenvan laagdrempelig tot zeer intensief. Het is belangrijk dat je als ondernemer kiest voor de vorm van werkplekleren die bij jouw situatie past.

Werkplekleren brengt je:

 • De kans om talent binnen te halen. Je geeft een leerling/student/cursist een kans om zowel jouw vak als jouw onderneming te leren kennen – en andersom kun jij ook al zien of die lerende eventueel binnen jouw onderneming zou passen.
 • Een mogelijkheid om in samenwerking met het onderwijs mee op te leiden naar de noden van de sector. Zo krijg je afgestudeerden met vaardigheden die beter afgestemd zijn op de arbeidsmarkt.
 • Uitbreiding van je netwerk en naamsbekendheid. Je zet je onderneming op een positieve manier in de kijker en profiteert van het netwerk van de onderwijsinstelling.
 • Een levendige leercultuur binnen je onderneming en een frisse blik op je activiteiten.
 • Onder bepaalde voorwaarden een aantal financiële voordelen (zoals de mentorkorting en stagebonus) en mogelijk een besparing op opleidings- en aanwervingskosten voor toekomstig personeel. 
 • Een manier om je op de kaart te zetten als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer en in te zetten op het people-component van People Planet Profit. 

Meedoen aan werkplekleren is niet evident, het vraagt tijd en inzet – in zowel voorbereiding als actieve begeleiding. Je moet je goed realiseren dat je geen extra werknemer in huis haalt maar iemand in opleiding.

Voor leerlingen/studenten/cursisten

De lerende krijgt door werkplekleren een kans om al tijdens de opleiding met de beroepspraktijk in aanraking te komen – en vaak ook al wat werkervaring op te doen. Dat is voor hen zowel leerrijk, inspirerend als motiverend. Bij sommige vormen van werkplekleren is er ook een leervergoeding of loon voorzien.

Hoe meedoen?

 • Informeer je op deze pagina's over de verschillende vormen van werkplekleren.
 • Werkplekleren vraagt maatwerk. Neem contact op met de onderwijsinstellingen in jouw regio en  bespreek samen de mogelijkheden.
 • Gebruik de Onderwijskiezer Scholenzoeker of Onderwijsaanbod Vlaanderen om te zien welke onderwijsinstellingen er bij jou in de regio zitten. Je kunt vanuit daar zien welke niveaus, richtingen en onderwijssystemen de onderwijsinstellingen aanbieden.    
 • Interesse in duaal leren, leertijd of DBSO? Doe de zelfscan om te zien of je onderneming er klaar voor is. Hier kun je opzoeken welke onderwijsinstellingen in jouw regio zulke alternerende opleidingen aanbieden.
 • Veel onderwijsinstellingen organiseren stagebeurzen of bedrijfsdagen, waarop je laagdrempelig kennis kunt maken met de onderwijsinstelling en opleidingen. Je kunt je daar presenteren als stageplek of als toekomstige werkgever voor na de opleiding.
 • Neem contact op met je sectororganisatie, zij zijn vaak het beste op de hoogte van de samenwerkingen met het onderwijs binnen je sector.

Heb je vragen over werkplekleren?

Neem contact op met Lijsje Goosen via lijsje.goosen@unizo.be

Ben je in Oost- of West-Vlaanderen gevestigd en wil je graag meedoen aan werkplekleren?

In die provincies zijn we betrokken bij een project waarin we werkplekleren ondersteunen en zijn we op zoek naar bedrijven die hier aan mee willen doen.