Werkplekleren via de VDAB

Wat is werkplekleren via de VDAB?

Over het algemeen geef je kandidaten de kans om de nodige competenties te verwerven op de werkvloer. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die uitgebreid worden toegelicht op de werkgevers site van de VDAB.

Afhankelijk van de verschillende opties:

  • Zorg je als bedrijf voor: een opleidingsplan en een stagementor die instaat voor de begeleiding, en in sommige gevallen voor de verzekeringen en een vergoeding of loon.
  • Zorgt de VDAB voor: de nodige begeleiding en eventuele vergoedingen voor kinderopvang bijvoorbeeld. En soms voor de verzekeringen.

Wie is de lerende?  

Bij het werkplekleren via de VDAB zijn er 3 mogelijkheden - de lerende is:

  • Werkzoekende - over het algemeen met weinig ervaring, maar veel goesting
  • Cursist in opleiding - bij de VDAB of een erkende opleidingspartner
  • Werkend/werkzoekend/student/zelfstandige – dit kan eigenlijk iedereen zijn die in België mag werken en nieuwe vaardigheden wil verwerven

De lerende wil via de verschillende mogelijkheden van de VDAB de vaardigheden aanwerven of verscherpen voor een job.

Het kan zijn dat je zelf al een kandidaat op het oog hebt, zo niet dan zoekt de VDAB voor jou naar kandidaten.

Welke vormen van werkplekleren via de VDAB zijn er?

Dit zijn de vier belangrijkste opties – neem zeker contact op met de VDAB en bespreek jouw specifieke situatie om de juiste optie te kiezen.

Met een IBO leid je een werkzoekende op in je bedrijf gedurende maximaal 6 maanden. Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vaste maandelijkse vergoeding. Het is een unieke formule voor een on the job-training in jouw bedrijf en zeker geschikt voor die vacatures waarvoor je geen geschikte kandidaat vindt. Missie geslaagd? Dan werf je de medewerker aan.

Er is ook een IBO mét taalcoaching - voor kandidaten die niet goed Nederlands spreken.

Bij een BIS volgt een kandidaat gedurende maximaal 6 maanden een stage in je bedrijf. Zo kan hij of zij extra competenties verwerven op de werkvloer. Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum.

Bekijk zeker even de vereisten van het BIS contract. Als werkgever stel je namelijk het contract op.

Bij een opleidingsstage komt een cursist die een opleiding volgt bij de VDAB – of een van de opleidingspartners met erkende opleidingen - bij jouw bedrijf praktijkervaring opdoen. Tijdens de stage past de cursist toe wat hij al heeft geleerd tijdens de opleiding. De duurtijd kan verschillen en is maximaal 6 maanden. Je hoeft geen vergoeding of loon te betalen.

Bij een korte stage geef je een werkzoekende gedurende maximaal 5 werkdagen een stageplaats. Je hoeft geen vergoeding of loon te betalen.

Voor meer uitgebreide informatie over wat je als ondernemer kunt verwachten, de te nemen stappen om te starten, de kosten en financiële stimulansen verwijzen we je naar de VDAB.

Bekijk zeker de mogelijkheid om je hier in te schrijven met je werkleerplek in de VDAB databank van werkleerplekken.

Je beschrijft het takenpakket, de vereiste competenties en de plaats van je werkleerplek. Een VDAB-bemiddelaar neemt vervolgens contact met je op om je oproep verder te bespreken en geschikte kandidaten voor te stellen.

Meer info: Aanwerven, Personeel zoeken, Werkplekleren