Werkplekleren: een opportuniteit voor ondernemers

Wat is werkplekleren?

Wat is werkpleklerenWerkplekleren is een overkoepelende term die slaat op het leren op een werkvloer, al dan niet gecombineerd met een (schoolse) opleiding.

Het doel van werplekleren is om de afstemming tussen opleiding en werkveld te verbeteren. En dat door de scholier/student/werkzoekende in contact te brengen met de realistische werkplek, en vaak ook al actief wat werkervaring te laten opdoen.

In de praktijk betekent werkplekleren bijvoorbeeld dat je zorgt voor begeleiding en evaluatie, of je vertelt over je onderneming. Bekende vormen van werkplekleren zijn stages en bedrijfsbezoeken, maar informeer je ook eens over Duaal Leren of graduaatsopleidingen.

Ontdek hier een handig, beknopt overzicht van de verschillende vormen van werkplekleren.

Waarom meedoen aan werkplekleren?

Werkplekleren betekent voor jou als ondernemer:

 • De kans om (jong) talent binnen te halen – en dat is natuurlijk extra interessant als je moeite hebt met het vinden van geschikt personeel. 
 • Een mogelijkheid om mee op te leiden naar de noden van de sector. Zo krijg je afgestudeerden met vaardigheden die goed afgestemd zijn op het huidige werkveld.
 • Uitbreiding van je netwerk en naamsbekendheid.
 • Een levendige leercultuur binnen je onderneming en een frisse blik op je activiteiten.
 • Onder bepaalde voorwaarden een aantal financiële voordelen (zoals de mentorkorting en stagebonus)
 • Mogelijk een besparing op opleidings- en aanwervingskosten voor toekomstig personeel. 
 • Een manier om je op de kaart te zetten als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer en in te zetten op het people-component van People Planet Profit. 

Meedoen aan werkplekleren is niet evident, het vraagt tijd en inzet. Je moet je goed realiseren dat je geen extra werknemer in huis haalt, maar iemand in opleiding.

Vormen van werkplekleren

Vormen van werkplekleren

Een aantal vormen van werkplekleren kent iedereen: bijvoorbeeld stages en bedrijfsbezoeken. Maar er bestaan meer mogelijkheden – we geven per vorm aan wie de lerende is, welke stappen je moet nemen om te starten met die vorm van werkplekleren, en wat de bijkomende kosten en financiële stimulansen zijn.

Ontdek de verschillende vormen hier

Kan dat bij mij?

 • Er is voor elke onderneming wel een geschikte vorm. Informeer je op deze pagina's over werkplekleren.
 • Neem contact op met je sectororganisatie, zij zijn goed op de hoogte van opleidingen en mogelijkheden in jouw sector.
 • Interesse in duaal leren, leertijd of DBSO? Bekijk hier de meest recente informatie voor ondernemingen.

Welke opleidinstellingen doen mee?

 • Gebruik de Onderwijskiezer Scholenzoeker om te zien welke opleidingen er bij jou in de regio doorgaan. 
 • Werkplekleren vraagt maatwerk. Neem contact op met de school of de VDAB en bespreek samen de mogelijkheden voor werkplekleren.

Regelgeving

 • Voor de verschillende vormen van werkplekleren gelden verschillende regelgevende kaders en sociale verplichtingen.
 • De opleidingsinstelling waar je mee samenwerkt , of de VDAB, gaat je in deze zaken kunnen adviseren. 

Regelgeving bij werkplekleren

Heb je vragen over werkplekleren?

Neem contact op met Lijsje Goosen via lijsje.goosen@unizo.be

Ben je in Oost- of West-Vlaanderen gevestigd en wil je graag meedoen aan werkplekleren?

In die provincies zijn we betrokken bij een project waarin we werkplekleren ondersteunen en zijn we op zoek naar bedrijven die hier aan mee willen doen.