Lokale Ondernemersvereniging in de kijker

Naast belangenbehartiger en dienstverlener aan ondernemers, is UNIZO ook een vereniging van ondernemers. Via lokale UNIZO-verenigingen staat UNIZO dicht bij de ondernemer. Elke maand brengen we één van onze 95 Lokale OndernemersVerenigingen in de spotlights. Gewoon, omdat ze het verdienen om in de bloemetjes gezet te worden voor hun dagelijkse belangenloze inzet!

UNIZO Waregem

Vlnr: Liesbeth Deman, Ruben Taelman, Hans Maddelein, Chantal Brouckaert, Bruno Desmet-Carlier, Peter Van Luchene, Geert Vanderhaegen, Sabine Verkinderen. Samen vormen deze bestuursleden het uitvoerend comité van UNIZO Waregem (contact: info@unizowaregem.be)

Sinds januari 2018 waait er een nieuwe wind door het bestuur van UNIZO Waregem. Peter Van Luchene (Van Luchene Hair & Beauty) volgt Geert Vanderhaegen (Vanderhaeghen accessoires) op als voorzitter. Laatsgenoemde neemt vanaf nu het financiële beheer op zich. Geflankeerd door Hans Maddelein (Pearle Opticiens – voorzitter Winkelen in Waregem), Sabine Verkindere (Kaas & co), Bruno Desmet Carlier (Wijnen BDC), Chantal Brouckaert (Franco-Belge) en Ruben Taelman (Combius) vormen zij het kernbestuur. “We worden bijgestaan door secretaris Liesbeth Deman: onze creatieve duizendpoot die ervoor zorgt dat UNIZO Waregem bereikbaar en draaiende blijft terwijl alle andere bestuursleden in hun zaak bezig zijn. Een uniek gegeven in UNIZO Vlaanderen, gezien het in eigen beheer gebeurt”, stelt Van Luchene.

Peter: “Om dit te financieren doen we beroep op het kernbestuur én een bestuur van 35 personen in totaal. Onderverdeeld in verschillende werkgroepen organiseren we tal van activiteiten om onze werking te garanderen, zoals Ondernemen Morgen, (Ver)Bouwbeurs, Nacht van de Humor, Nacht van de Waregemse Ondernemer, Zomerfeest, Netwerkcafé, UNIZO Waregem meets, Ondernemerssessies en seminars.”

“We zijn er voor jullie”

“We bruisen van de energie! Op die manier willen we het ondernemerschap blijvend ‘in the picture’ zetten. En dat lukt, want we hebben ook een afdeling Jong UNIZO (tot 35 jaar). Een kweekvijver van aanstormend talent die op eigen houtje hun afdeling leidt en onderhoudt. Het is een groeiende groep van jonge wolven die de stap naar het ondernemerschap hebben gezet en mekaar ondersteunen in ervaringen en belevingen.”

“Ons motto: ‘we zijn er voor jullie’. We onderbouwen dagelijks het ondernemerschap in groot-Waregem door te luisteren naar de ondernemers en actie te ondernemen indien nodig. Teamwork is hierbij cruciaal. Samen met het stadsbestuur, onze collega-UNIZO-afdelingen van de deelgemeenten, Winkelen in Waregem en de KMO-zones zorgen we voor een goed ondernemersklimaat.”

Op die manier is Waregem gegroeid tot een bruisende stad waar het heerlijk leven en ondernemen is. Benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen!” besluit Peter.

UNIZO Ieper

(V.l.n.r. Thomas Cuvelier, Mathieu Depotter, Bavo Goos & Jorn Kestelyn. Afwezig: Mieke Merlevede. Contacteer UNIZO Ieper: unizo.ieper@unizo.be)

UNIZO Ieper siert de editie van maart met een nieuwe bestuursploeg:  Jorn Kestelyn wordt als voorzitter geassisteerd door Bavo Goos die instaat voor de communicatie, Thomas Cuvelier zal zich inzetten voor de KMO’s, Matthieu Depotter stelt zich verantwoordelijk voor de feestelijkheden en Mieke Merlevede zet haar schouders onder de groep centrumwerking.

Met dit team komt er een nieuwe generatie ondernemers aan het roer van de Ieperse afdeling. Ze staan er niet alleen voor, want enkele ervaren bestuurders engageren zich als adviseurs om de jonge delegatie te ondersteunen en raad te geven bij belangrijke thema’s.

Ze zetten hard in op netwerken en hebben naast het kernteam ook themagroepen. Deze groepen worden opgevolgd door geëngageerde leden die samenwerken rond bepaalde thema’s: KMO’s, centrum, mobiliteit, activiteiten en opleidingen.

Het nieuwe bestuur wil zoveel mogelijk Ieperse ondernemers verenigen: “Met deze nieuwe samenstellingen willen we een positieve boodschap uitdragen over het ondernemerschap in onze regio en netwerkactiviteiten organiseren om de contacten tussen onze leden te stimuleren”, aldus Jorn.

UNIZO Brugge

(V.l.n.r. Piet Lantsoght, Brecht Clyncke (UNIZO West-Vlaanderen), Jackie Demey, Hendrik Vermeulen, Dirk Leysen, Peter Brysse (regiovoorzitter), Yannick Pollet en Steven Dumont. Ontbreekt: Séraphin Boúúaert. Contacteer UNIZO Brugge: Unizo.brugge@unizo.be)

UNIZO Brugge bijt de spits af. Op dinsdag 16 januari 2018 volgde Hendrik Vermeulen Christian Vanbesien op als voorzitter van UNIZO Brugge. De nieuwe stuurgroep brengt zo vijf afdelingen (UNIZO Sint-Michiels, Sint-Kruis, Sint-Andries, Assebroek & Brugge Stad en Haven) samen. Deze lokale afdelingen blijven bestaan onder de koepel van UNIZO Brugge en blijven verantwoordelijk voor de organisatie van lokale commerciële acties.

“De nieuwe Brugse stuurgroep zal zich vooral focussen op een nog krachtigere belangenbehartiging, een sterke communicatie naar de leden, organisatie van opleidingen en netwerkavond”, aldus voorzitter Hendrik Vermeulen. De 45-jarige Hendrik Vermeulen werd unaniem verkozen door de verschillende afdelingen tot de voorzitter van UNIZO Brugge. Vermeulen is ondertussen 2 jaar actief bij UNIZO en professioneel werkzaam als CEO van KMO Ocean Gates Logistics.

Vermeulen volgt zo onrechtstreeks Christian Vanbesien op die 7 jaar lang voorzitter was van de UNIZO-vereniging Brugge Stad en Haven. Vanbesien blijft UNIZO vanop de achtergrond volgen, maar vond tijd dat er vernieuwing en vooral schaalvergroting kwam. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij heel wat verwezenlijkt. Samen met zijn bestuursploeg zette hij meer in op belangenbehartiging. Bereikbaarheid, mobiliteit, toerisme, openbare werken, meer synergie binnen de regio… het heeft allemaal een invloed op het lokale ondernemerslandschap.  Plus, een duidelijk accent op het feit dat zelfstandige ondernemers de activators zijn van de lokale economie en welvaart.

Op dat elan wil de nieuwe voorzitter verder. “Brugge heeft een grote dichtheid aan zelfstandigen en KMO's in de regio en die krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen”, aldus Vermeulen.

“Met UNIZO Brugge wil ik vooral een partner zijn van het stadsbestuur en -diensten. Immers, wie onderneemt weet dat samenwerking en een constructieve houding zorgen voor synergie. Daarom doe ik een oproep naar onze huidige en toekomstige burgemeester en schepenen, om rekening te houden met de verzuchtingen van onze ondernemers en mee te werken aan een ondernemersvriendelijk kader voor ruim 10.000 actieve Brugse kleinhandelaren, KMO's, vrije-beroepers, freelancers... Want het zijn zij die dagelijks, door keihard te werken en risico's te nemen, zorgen voor welvaart en jobs in onze stad”, dixit Vermeulen. 

Hij benadrukt ook het belang van de prioriteitennota die UNIZO voor al zijn lokale ondernemersverenigingen opstelt. Politici worden opgeroepen om de nota onder de loep te nemen en niet alleen als basis voor het verkiezingsprogramma te kiezen, maar ook als basis voor het beleid de komende zes jaar.

Meer info: Nieuw in 2018
Thema: Actueel