Advies | nieuw online platform voor e-commerce geschillen - Gevolgen voor uw webshop

De Europese Commissie heeft een nieuw online platform opgericht om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.
Welke gevolgen heeft dit voor handelaars die via webshops aan de consument verkopen?

Concreet bestaat het ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) uit een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”). Elke ADR-entiteit hanteert eigen regels en procedures, maar over het algemeen zijn die eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Belangrijk op te merken is dat deelname aan het ODR-systeem steeds op vrijwillige basis gebeurt. Indien u of de consument weigert mee te werken, zal het geschil geregeld moeten worden via een rechtbank.

Wat voortaan echter wél altijd verplicht is als u een webshop heeft, is de opname van de link naar het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/) op uw website. Deze link moet voor consumenten gemakkelijk toegankelijk zijn. Een optie is om deze link op toegankelijke manier op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Afgepunt

  • Als u een webshop heeft, bent u verplicht om op uw website een link op te nemen naar het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/).
  • De effectieve deelname aan het ODR-systeem is niet verplicht. U kan dus steeds weigeren om eraan mee te werken, ook als de consument ernaar vraagt

Voor geschillen tussen handelaars kan u ook steeds een beroep doen op een bemiddelaar zo u wenst.
Als Unizo-lid kan u op www.unizo.be/bemiddeling terecht voor een bemiddelaar. Het eerste uur van de bemiddeling is dan gratis.

De modellen van algemene voorwaarden voor een webshop zijn inmiddels aangepast. Deze kan u verkrijgen op de UNIZO-website.

Meer info: Contracten, Algemene voorwaarden, Geschillen, Bemiddeling, Webshop, E-commerce
Thema: Juridisch