Advies | Prijzen verlagen tijdens de sperperiode zonder aankondiging van korting: mag dat?

Prijzen verlagen tijdens de sperperiode zonder aankondiging van korting: mag dat?
Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich toegestaan. De sperperiode verbiedt enkel "aankondigingen" van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook.
Zo kan het bijvoorbeeld het geval zijn wanneer alle concurrenten uit dezelfde straat van de onderneming een jurk uit het gamma van de onderneming aan 50 EUR verkopen, terwijl de onderneming voor dezelfde jurk nog 60 EUR vraagt. Teneinde toch de jurk te kunnen verkopen tijdens de sperperiode, zal de onderneming waarschijnlijk haar prijs wensen te verlagen. Dergelijke verlaging is toegestaan, maar er mag geen enkele vorm van aankondiging van prijsvermindering mee gepaard gaan. 
 
Meer info: Sperperiode, Commerciële acties