ACTUA - Begaan met onze oceaan?

De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe gaf deze week een schot voor de boeg in de strijd tegen zwerfvuil. Als sensibiliserende actie kan het tellen: statiegeld op blikjes en plastic flesjes eenzijdig invoeren in de eigen gemeente. Het siert deze kustburgemeester, die uiteraard extra bezorgd is over onze oceanen, dat hij dit punt warm houdt op de politieke agenda. Zeker met de regeringsvorming in het nabije vooruitzicht. Maar de lokale ondernemers dreigen de dupe te worden van het politieke kruisvuur tussen burgemeester Vandenberghe en de Vlaamse Regering.

Moeten handelaars opdraaien voor de vrijheid van producenten en slechte mentaliteit van sommige consumenten? De industrie blijft tonnen wegwerpverpakkingen produceren. Sommige consumenten blijven deze producten onachtzaam langs straat en strand weggooien. Handelaars zijn slechts een tussenschakel, maar krijgen in het ‘meest ambitieuze’ plan van Bredene wel alle lasten: stickertjes aankopen en kleven, inzamelpunten organiseren (inzamelautomaten aankopen, sorteren, stockeren), refunds geven…

Zou burgemeester Vandenberghe (en in zijn kielzog de VVSG) even enthousiast reageren, mocht zijn gemeente verplicht worden dit hele proces zelf uit te voeren met de bestaande personeelsbezetting? Als zijn ambtenaren zich voortaan moeten bezighouden met stickertjes kleven? Ik vrees ervoor.

In plaats van losse flodders op kap van de handelaars, pleit UNIZO West-Vlaanderen voor een gestructureerde aanpak. Tegen zwerfvuil en voor recyclage en, nog belangrijker, kringloop. Elk beleidsniveau kan daarvoor initiatieven nemen, op vlak van mentaliteit en beleid. Van de lokale besturen (bv. belonen van de ‘Propere Strand Lopers’ om zwerfvuil op te halen) tot het federale niveau (de drankverpakkingsheffing genereert jaarlijks €340 miljoen inkomsten… die jammer genoeg niet gebruikt worden voor een klimaatvriendelijk verpakkingsbeleid of de strijd tegen zwerfvuil). Maar de inefficiëntie organiseren door nieuwe initiatieven te ontplooien op het verkeerde beleidsniveau, daar passen we voor. Net omdat ook wij begaan zijn met onze oceaan.

UNIZO West-Vlaanderen heeft zichzelf alvast uitgenodigd om aan tafel te zitten met het bestuur van Bredene om dit standpunt hard te maken.

Thema: Actueel