Advies aan lokale besturen

De getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn van een nooit geziene omvang. Ze hebben een gigantische directe impact op de handel, horeca en evenementensector, en op onze economie en ondernemers in het algemeen.

Zowel de Vlaamse als de federale overheid neemt een aantal ondersteuningsmaatregelen. Ook lokale overheden kunnen helpen om de getroffen ondernemers zuurstof te geven in deze crisis. Zo kondigden heel wat gemeenten al aan om hun lokale belastingen, die specifiek ondernemers treffen, op te schorten. Een zeer doeltreffende maatregel, die de ondernemers de nodige ademruimte kan bezorgen.
Op die manier kan een lokaal bestuur het sociaal weefsel in hun stad of gemeente beschermen tegen de fall-out van het coronavirus. Wij vragen dan ook om zeker na te denken over stimulerende initiatieven om de lokale economie en het sociaal leven in hun stad of gemeente een ferme kickstart te geven na deze periode.

Enkele tips & suggesties:

Lokale fiscaliteit

 • Schort alle lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten tijdelijk op. Denk daarbij aan lasten en heffingen op terrassen, reclamedrukwerk, markten, toeristen… en ook aan algemene gemeentebelastingen en/of specifieke bedrijfsbelastingen. Verschillende steden en gemeenten hebben al dergelijke initiatieven beslist.
 • Geef financiële ademruimte aan getroffen ondernemers door de lokale belastingen anders te berekenen of minstens later op het jaar te innen.

Dienstverlening

 • Zorg voor permanentie inzake lokale dienstverlening voor ondernemers met vragen voor het lokale beleidsniveau. Dat kan uiteraard ook telefonisch of digitaal (chat, skype…). Sommige steden maakten ook al specifieke pagina's op hun website, Facebookpagina's en Whatsapp-groepen.
 • Voor alle vragen over wat wel en niet mag, steunmaatregelen, voorbeelddocumenten, nuttige doorverwijzingen, enz… voeden we constant de specifieke Unizo webpagina (www.unizo.be/corona). Ondernemers, zowel leden als niet-leden, kunnen ook terecht op de 'Coronalijn' van Unizo (0800 20 750). Verwijs ondernemers door naar deze informatiebronnen.
 • Stimuleer wat wel nog kan (bv. adverteer lijsten op de gemeentelijke website met horecazaken die take away aanbieden…) en promoot creatieve initiatieven van ondernemers of spontane steun- en solidariteitsacties voor hen.
 • Geef uw burgers tips zoals aankopen via de webshops van de lokale ondernemers, gebruik maken van afhaalmogelijkheden, aankopen van cadeaubonnen…

Handhaving

 • Er is momenteel nog steeds verwarring over wat kan en wat niet kan. Ga in eerste instantie voor sensibilisering in functie van de volksgezondheid in plaats van verbalisering bij eerste overtredingen.
 • Oordeel geval per geval in functie van de reële context en laat het gezond verstand primeren.
 • Maak thuisleveringen door lokale ondernemers zo vlot en makkelijk mogelijk door obstakels weg te nemen (toegangsbadges verzinkbare paaltjes, aanpassen toegang voetgangersgebied, soepel parkeerbeleid bij leveringen…).

Doorstartmogelijkheden

 • Maak budget vrij om de lokale economie na de crisis opnieuw een extra boost te geven.
 • Denk na over het verstrekken van forfaitaire premies voor getroffen ondernemers of cadeaubonnen voor de bevolking en maak de aanvraag hiervan zo eenvoudig mogelijk. Sommige steden en gemeenten kondigden al een forfaitaire premie aan of zullen aankoopbonnen voorzien per inwoner om te spenderen bij de lokale handelaars.
 • Schort waar mogelijk de lokale ondernemersbelastingen op voor het ganse 2de kwartaal, zodat handelaars / ondernemers ook nadien wat extra financiële ademruimte krijgen.
 • Herbekijk de planning van uw openbare werken en verschuif werken indien nodig zodat ondernemers onmiddellijk na de ‘lockdown’ vlot bereikbaar blijven.
 • Organiseer events na het opheffen van de maatregelen om het sociaal en economisch leven weer op gang te trekken en betrek daarbij uw lokale handelaars en ondernemers. Ook hier werden al verschillende initiatieven aangekondigd.
 • Pas uw parkeerbeleid tijdelijk aan (bv. reductie parkeertarieven) en versoepel openingsuren (bv. late night shopping) onmiddellijk na de coronacrisis.
 • Steun 'winkelhieren' en geef als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld: doe uw eigen aankopen maximaal bij lokaal verankerde ondernemers.

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Blijf hameren op de algemene voorzorgsmaatregelen en tips van de overheid: extra handhygiëne bij klanten en handelaars, vraag klanten afstand te houden ('social distancing'), laat niet teveel klanten toe op hetzelfde moment… dat alles om erger te voorkomen.
 • Stimuleer waar kan het contactloos betalen.