Beleidsprioriteiten bestuurders

Enkel maanden geleden peilden we bij onze West-Vlaamse bestuurders naar hun beleidsprioriteiten voor de komende maanden en jaren. Verlaging van de fiscale druk, versterking van onze lokale economie en een drastische reductie van de paperasserij bezetten het podium.
 
Ondernemersaftrek invoeren
Door de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s hebben veel bedrijven de nodige extra financiële zuurstof gekregen. Een gelijkaardige belastingverlaging willen we ook voor de ondernemers zonder vennootschap. Ons voorstel is de invoering van een zogenaamde ondernemersaftrek. Daarbij wordt 20% van de ondernemerswinst voor zelfstandigen vrijgesteld van belastingen. En dat met een plafond van 20.000 euro. Zo’n maatregel draagt bij tot een gelijk speelveld voor al wie in ons land onderneemt.
Daarnaast houden we ook lokaal de vinger aan de pols en streven we naar de afschaffing van allerhande 'pestbelastingen' of verdoken belastingverhogingen voor ondernemers.
 
Lokale besturen winkelhieren
De tweede beleidsprioriteit bij onze bestuurders? De bedreigingen waarmee de lokale economie steeds ingrijpender geconfronteerd wordt door de digitalisering en mondialisering van het handelsgebeuren.
We zijn verheugd dat in de meeste beleids- en meerjarenplannen van onze steden en gemeenten kernversterkende acties worden aangekondigd om de lokale economie te ondersteunen. Maar lokale besturen kunnen nóg meer. UNIZO West-Vlaanderen roept hen op om ook letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje te doen door zélf te ‘winkelhieren’. Geef lokale ondernemers uit de eigen regio maximale kansen bij aankoopprocedures en aanbestedingen. Binnenkort pakken we uit met een reeks aanbevelingen, nuttige praktijkvoorbeelden en tips voor lokale overheden en hun ondernemers.
 
Administratieve diensten uitvlooien
Administratieve lasten zijn nefast voor de ondernemingszin en houden ondernemers weg van hun core business. Op onze nieuwjaarsreceptie spoorden we daarom minister Crevits aan om systematisch met een luizenkam door de administratieve diensten van haar eigen bevoegdheden te gaan (Economie, Innovatie, Werk Sociale economie, Landbouw en Visserij). Om zo alle overbodige procedures en processen te schrappen en er in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden.
 
Defaitisme
Naast die uitgesproken top 3 vervolledigen de thema's arbeidskrapte en mobiliteit ex aequo de top 5. Dat is ongetwijfeld het meest opvallende van de bevraging, zeker wat betreft de arbeidskrapte. De voorbije weken confronteerde ik heel wat leden met dat resultaat. Uit jullie reacties blijkt steevast dat jullie er nog steeds van wakker liggen. Maar omdat jullie er nauwelijks beleidsmatige remediëring bij kunnen voorstellen, treedt bij die thema's een stijgend defaitisme op.
 
Grafiek: beleidsprioriteiten in top 3 bij bestuurders