Bescherm het recht op ondernemen en werken!

ACV en ABVV plannen op maandag 29 maart allerhande acties en een interprofessionele staking tegen de loonwet van 1996. Deze stakingsoproep is meer dan ooit een onverantwoorde, wereldvreemde actie die extra economische schade zal veroorzaken bij onze bedrijven. UNIZO West-Vlaanderen stuurde een open brief naar alle burgemeesters in West-Vlaanderen.

Geachte Burgemeester
ACV en ABVV plannen op maandag 29 maart allerhande acties en een interprofessionele staking tegen de loonwet van 1996. Gezien de precaire situatie waarin onze economie zich bevindt als gevolg van covid-19 is deze stakingsoproep meer dan ooit een onverantwoorde, wereldvreemde actie die extra economische schade zal veroorzaken bij onze bedrijven. En dat op een moment dat ook u bezig bent met de opmaak van lokale relanceplannen.

Geen dalende koopkracht
Volgens de meest recente cijfers van de Nationale Bank lijden álle economische sectoren in deze pandemie een aanzienlijk omzetverlies. En dit tot op vandaag, want één jaar na de eerste lockdown bereiken onze ondernemingen nog steeds niet het activiteitsniveau van voor corona. Slechts een miniem aantal ondernemers hebben het (gelukkig) goed of zelfs beter gedaan het afgelopen jaar. Die uitzonderingen verheffen tot de norm van hun sector is een gemanipuleerd beeld dat de werknemersorganisaties maar al te graag ophangen.

Nog volgens cijfers van de Nationale Bank is de koopkracht van gezinnen gemiddeld niet gedaald tijdens de crisis. Zo'n 70% van de gezinnen heeft geen inkomensverlies geleden. De overige gezinnen konden het verlies tot een minimum beperken, onder meer door overheidsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Gezinnen met een groot inkomstenverlies bestaan vaak uit ondernemers. En zoals gekend, staat het woord staken niet in het woordenboek van deze laatste categorie.

Samen uitdaging aanpakken
In heel wat KMO's voelen de werknemers zich nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en de vaak moeilijke situatie tijdens het afgelopen jaar. Productieprocessen coronaproof maken, verplicht thuiswerk, moeilijke toevoer van grondstoffen of onderdelen, wegvallen van export- of afzetmarkten, alternatief productenaanbod creëren, nieuwe klantenkanalen zoeken… Het zijn stuk voor stuk ingrijpende wijzigingen waar het gros van onze KMO's mee geconfronteerd werden. Uitdagingen die door werkgevers en werknemers sámen werden aangepakt, schouder aan schouder. Niemand heeft deze situatie gevraagd en enkel door alle krachten samen te bundelen, zullen we eruit geraken. Dat geldt voor de opvolging van de coronamaatregelen, de vaccinatiestrategie én de economische relance. Dit besef leeft sterk bij de West-Vlaamse werkgevers en -werknemers.

Recht op ondernemen en werken vrijwaren
We vrezen dat de werknemersorganisaties eens te meer zullen teruggrijpen naar de gekende recepten om er koste wat kost een 'geslaagde' actiedag van te maken waarbij ze hun stakingsrecht eenzijdig uitbreiden met het onrechtmatig innemen van openbaar domein, het belemmeren van verkeer (bv. toegang tot onze havens) en het verhinderen van ondernemers én werkwillige werknemers om KMO-zones of bedrijventerreinen binnen te gaan. Acties die bij het uitoefenen van het stakingsrecht zowel Europees als internationaal al ondubbelzinnig veroordeeld werden. Terecht.

Terwijl lokale bestuurders zoals u hard werken aan economische relanceplannen, zorgen zulke acties voor achteruitgang in plaats van economische groei en een zoveelste deuk in het ondernemersvertrouwen in plaats van drive om (post corona) verder te investeren. Daarom staat deze stakingsdag haaks op de relanceplannen die we nodig hebben.

Unizo West-Vlaanderen eist dat de vrije toegang tot onze bedrijven gegarandeerd blijft! Laat wie wil ondernemen, ondernemen en wie wil werken, werken. We rekenen daarom op uw steun en verantwoordelijkheidszin, als hoofd van de lokale politie, om alle regelgeving op het grondgebied van uw stad of gemeente te doen naleven. Ook op een nationale actiedag van de werknemersorganisaties. We roepen ook alle steden en gemeenten op om aanvragen voor inname openbaar domein in het kader van deze actiedag niet te vergunnen. Want hoe minder economische schade deze onverantwoorde actiedag met zich meebrengt, hoe beter voor de welvaart en de tewerkstelling van iedereen.