Blauw goud

Nu de ergste hitte achter de rug is, stellen we weer opgelucht vast dat we nog een zomer konden overbruggen zonder noemenswaardige waterschaarste. Maar de structurele droogte moet ondernemers blijven zorgen baren. Meer dan nu! Want maar liefst 2 op 3 watergevoelige bedrijven heeft geen noodplan of alternatief om watertekorten op te vangen.

Recente satellietbeelden toonden Vlaanderen als één van de hardst getroffen Europese regio's door droogte. En West-Vlaanderen kent traditioneel de meeste arme grondwatervoorraden. Daarom moeten onze West-Vlaamse KMO's extra waakzaam zijn en net het voortouw nemen in het gevecht tegen waterschaarste.
Paradoxaal genoeg heeft 65% van de watergevoelige bedrijven geen alternatief om eventuele watertekorten op te vangen. Een kwart van die groep geeft zelfs aan de bedrijfsactiviteit onmiddellijk te moeten stopzetten mocht er watertekort optreden.

Circulair watergebruik
De Blue Deal die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tijdens de zomer voorstelde, is een eerste stap in de goede richting. KMO's kunnen een deel van de oplossing zijn om waterschaarste te vermijden, en daar heeft het plan oog voor. Door de maatschappelijke meerwaarde is het bovendien gerechtvaardigd om investeringen in bv. circulair watergebruik (waarbij afvalwater maximaal herbruikt wordt) te ondersteunen. De Blue Deal zorgt ervoor dat naast de Vlaamse overheid ook lokale besturen het circulair watergebruik zullen aanmoedigen.

Blauw goud
Daarenboven heeft onze provincie, door zijn unieke ligging aan de zee, ook een ongekende troef in handen. Het ontzilten van zee- en brak water tot zoet- en zelfs drinkwater is een procedé dat in het buitenland al succesvol wordt toegepast. En ook hier werden de eerste installaties aangekondigd in Oostende, Nieuwpoort en Knokke-Heist.
Jammer genoeg gebeurt dit momenteel in verspreide slagorde, vanuit het achterhaalde lappendeken van drinkwaterintercommunales (in West-Vlaanderen alleen al zijn er vier: IWVA, Farys, De Watergroep en AGSO). De technologie is nog volop in evolutie maar is veelbelovend, zeker in combinatie met energie uit zon of wind. Net daarom is het zo noodzakelijk dat alle instanties – bedrijven, kennisinstellingen en overheden – de krachten nu bundelen om de toekomst veilig te stellen.

Afschakelplan vermijden
Want wat we absoluut moeten vermijden is dat West-Vlaamse KMO's bovenop de Brexit en corona ook nog eens de dupe worden van een waterafschakelplan. Zo niet, zijn de economische gevolgen desastreus.
Vergeet niet dat jij als ondernemer een (groot) deel van de oplossing kan bieden. Door innovatief om te springen met het eigen watergebruik of mee te helpen aan het onderzoek, de ontwikkeling en de realisatie van toekomstgerichte projecten zoals ontzilting. Maar ook de (lokale) overheden, met in het verlengde de intercommunale nutsmaatschappijen, moeten hun gedateerde structuren overstijgen en samen investeren. Laten we zo efficiënt mogelijk inzetten op het ontginnen van ons blauwe goud.