Brugge bij beste leerling van de klas, maar nood aan kwalitatief winkelaanbod in hoofdwinkelstraten

UNIZO analyseert winkelleegstand Brugge Centrum

De cijfers…

De historische stad Brugge is één van de drukst bezochte steden in België. Als een prominente Unesco werelderfgoed site bezoeken meer dan 5 miljoen toeristen per jaar Brugge. Dit heeft een belangrijke impact op de economie van Brugge. Brugge heeft ongeveer 120.000 inwoners en kent een winkelvloeroppervlakte van 29465m².

Het cijfer van leegstaande commerciële panden in Brugge kleurt wederom groen. Met een leegstandsgraad van 5,2% behoort Brugge tot één van de beste leerling van de Belgische klas. Studies tonen aan dat een lage leegstandsgraad (<7.5%) nodig en gezond is, zo geef je nieuwe, startende handelaars een kans om een geschikt pand te vinden en draagt het bij tot een vernieuwend, dynamisch winkelaanbod. Maar…

Toch heerst er een perceptie dat de leegstand voornamelijk gecentreerd ligt binnen het gebied van de hoofdwinkelstraten, nl. Zuidzandstraat/Steenstraat & Noordzandstraat/Geldmuntstraat.
 

 

2008

2016

2017

Gemiddelde VRIND

Aantal leegstaande commerciële panden (leegstand)

157

169

165

183

% leegstaande panden

4.6%

5.2%

5.2%

9.6%

Winkelvloeroppervlakte

20548 m²

26679m²

29465m²

24654m²

Bron: Cijfers detailhandelvlaanderen.be – feitenfiche Brugge

Oorzaken leegstand hoofdwinkelstraten:

  • Te hoge huurprijzen:

Veel heeft uiteraard te maken met de huidige huurprijzen die vaak onrealistisch zijn en enkel maar betaalbaar zijn voor grote winkelketens. De eigenaars die de huurprijzen aanpassen aan de huidige economische omstandigheden slagen er wel om te verhuren. Huurprijzen tussen € 6000 à €10000 voor een beperkte winkelvloeroppervlakte, zijn geen uitzonderingen.

  • Toegankelijkheid (beleid)

De lokale handelaars zoeken steeds meer de poortstraten op zoals de Ezelstraat — Sint Jacobstraat , de Langestraat — Hoogstraat, gezien de huurprijzen daar significant lager zijn. Ook de betere toegankelijkheid met de wagen en de parkeermogelijkheden spelen hierbij een rol. De komst van speciaal voorziene kortparkeerplaatsen (Shop&Go) zal deze locaties nog aantrekkelijker maken.

Daarbij is het ook van groot belang de Bruggeling woonachtig in de deelgemeenten terug het centrum in te krijgen als shoppende klant. Door het wijzigende mobiliteitsplan lijken vooral zij de binnenstad te mijden.

  • Veranderende consumentengedrag

We moeten als particulier natuurlijk ook in eigen boezem durven kijken. Waar kopen jongeren vandaag hun nieuwe schoenen, kledij, enz… aan? Heeft de ‘nieuwe consument’ nog wel behoefte aan fysieke winkels in de winkelstraat of trekken we binnenkort enkel nog maar de kaart van online verkooppunten?

  • Toeristisch vs. kwalitatief winkelaanbod

Het winkelaanbod wijzigde de laatste jaren van een kwalitatief shoppingaanbod naar een meer toeristisch winkelaanbod. Hierdoor trek je natuurlijk een ander soort type investeerder aan en haken bijgevolg de internationale modeketens af.

Aanbevelingen:

  • Investeer in een uitgebreid economische cel met een ‘manager Brugge Winkelstad’

Door recente economische ontwikkelingen zijn rondom bepaalde ondernemingen een hype ontstaan. Het gaat hier over ondernemingen die zich van de concurrentie onderscheiden door een zeer hoge en specifieke kwaliteit van producten te leveren. Denk hierbij aan zaken als Würst (Jeroen Meus), Chez Claire (Wasbar), concept stores, flagshipstore,… Het betreft ondernemingen die kijklustigen aantrekken van overal ten lande. Het is dan ook aan de stad Brugge om in te spelen op dergelijke hypes. Concreet zou dit kunnen gebeuren door iemand die actief op zoek gaan naar opportuniteiten voor ondernemers en zo ondernemingen (pro)actief aantrekt. Dit betekent niet alleen een grote boost voor de lokale economie, ook een leegstaand (handels)pand wordt zo op een proactieve manier ingevuld.

  • Dialoog met pandeigenaren

Een ‘manager Brugge Winkelstad’ kan ook fungeren als een soort ‘leegstandbewaker’ die de pandeigenaren in kaart brengt en een dialoog met hen aangaat omtrent betaalbare en marktconforme huurprijzen. Een te lage huurprijs is ook niet gewenst, want daarmee trek je o.a. imago verlagende handel aan (gokkantoren, shoarma bars,…) Hij/zij moet ook de persoon zijn die startende ondernemers de weg wijst richting een geschikt handelspand.

  • Bewaren kwalitatief winkelaanbod

Stad Brugge moet blijven investeringen in het openbaar domein. Een binnenstad met aantrekkelijke straten en voldoende voorzieningen op vlak van straatmeubilair, banken als rustpunt, vuilnisbakken, openbare toiletten, verzorgde voetpaden, hedendaagse (kerst-) verlichting, voetpaden, fietspaden, pleinen, enz. Een strenge, maar realistische handhaving is daarbij onvermijdelijk. Dit op vlak van o.a. reclamewetgeving (bv. verbod op neonverlichting), orde & netheid en het bewaren van rust in de buurt van bepaalde specifieke (nacht)winkels of horecazaken. Ook een vernieuwd reglement op vlak van signalisatie en uithangborden dat ruimte laat voor een moderne (technologische) shoppingbeleving is hierbij aangewezen.

  • Bedrijvige kernen met alternatieve en flexibele invulling

Met "De Bedrijvige Kern" wil UNIZO een structureel antwoord bieden op onder meer de daling van de detailhandel en de toename van leegstand in de kernen van onze steden en gemeenten. De meeste kernen zullen immers niet overleven als ze alleen op detailhandel gericht blijven. Daarvoor is het landschap van de detailhandel te sterk gewijzigd. Daarom wil UNIZO alle andere ondernemers, makers, vrij beroepen, dienstverleners,...kortom elke ondernemer die niet omgevingsbelastend is, aanmoedigen om zich in de kernen te vestigen. Dit samen met alle publieke en private dienstverleners op een zo zichtbaar mogelijke manier. De kern wordt zo, bij wijze van spreken, één grote etalage van bedrijvigheid. Deze zichtbare aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht van de hele kern. Aux Merveilleux (hoek Markt/Geldmunstraat) is hierbij een inspirerend voorbeeld, met een atelier vooraan de straatkant. Idem voor het nieuwe filliaal van Bakkerij Sint Paulus in Sint-Kruis.

P.S. UNIZO organiseert op 6 september een Groots Lijsttrekkersdebat met alle politieke kopstukken n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Bereikbaarheid, openbare werken, kwalitatief winkelaanbod, KMO-ruimte, enz. staan alvast op het programma.

Meer info?

Hendrik Vermeulen, voorzitter UNIZO Brugge, hendrik.vermeulen@unizo.be, 0496 53 54 40
Brecht Clyncke, regioverantwoordelijke UNIZO Noord-West-Vlaanderen, brecht.clyncke@unizo.be, 0472 68 70 35